Utviklingsplan 2018-2035 – Workshop

Møte, 08.12.2017

Workshop for prioriterte interessenter i forbindelse med utarbeiding av utviklingsplan 2018-2035.

Alle helseforetakene i Norge skal utarbeide utviklingsplaner for sine virksomheter. Planen skal beskrive utviklingen av helsetjenesten i perioden 2018-2035.

Sykehuset Innlandet ønsker å involvere og engasjere prioriterte interessenter til en workshop for innspill til nytenking og konkretisering av framtidig utfordringsbilde.

Program

09.00 Åpning – velkommen
Om arbeidet med utviklingsplanen

09.30 Pasientens helsetjeneste frem mot 2035
Møte med norsk helsevesen – refleksjoner om
endringsbehov

  • Farshid Firoozbakht, avdelingsoverlege medisin, SI Kongsvinger, tidligere medisinsk direktør immunologi og indremedisin, QuintilesIMS, Seattle, USA
  • Hvordan må helseforetaket organiseres og jobbe for å realisere pasientens helsetjeneste?
  • Ulike interessenter utfordrer Sykehuset Innlandet til nytenkning og verdifulle innspill

11.45 Lunsj og mingling

12.30 Hva må Sykehuset Innlandet prioritere?
Hva mener salen?
Avstemning og arbeid i grupper på tvers

14.00 Hvilke endringer vil framtiden bringe?

  • Ståle Økland, trendforsker, forfatter og foredragsholder. Han har kompetanse og innsikt i et bredt spekter av strategiske, teknologiske og spesialiserte disipliner som han formidler på en spennende og overbevisende måte.

15.00 Vel hjem!

Påmelding

Påmelding innen 30. november 2017.

Meld deg på her

Når og hvor

Dato
08.12.2017 
Klokkeslett
09:00-15:00
Sted
Brumunddal
  
Fant du det du lette etter?