Kringsjåtunet skole

Skolens pedagogiske utfordring er å legge undervisningen til rette slik at den gir utviklingsmuligheter til den enkelte ungdom, i tråd med lovverket og de målsettinger det legges til rette for i miljøterapien.

​Fakta om Kringsjåtunet skole

​Kringsjåtunet skole er organisert under Innlandet fylkeskommune.

Skolens oppgave er å gi undervisning til de som er innlagt til behandling ved Kringsjåtunet. Skolen samarbeider tett med de ulike fagpersonene som følger opp behandlingen.

Skolen tilbyr undervisning i alle fag i grunnskolen og i fellesfagene på VG1 og VG2, med unntak av noen språkfag.​ Skolen kan også drifte andre fag i tett samarbeid med hjemskolen.

Lærerne samarbeider med foresatte, pedagogisk-psykologisk tjeneste (PPT), hjemskolen, oppfølgingstjenesten og BUP.

Skolen på Kringsjåtunet skal sikre gradvis tilbakeføring til hjemskolen gjennom tett samarbeid med kontaktlærer, skolebesøk og hospitering.​

Les mer hos Innlandet fylkeskommune (lillehammer.vgs.no)​

Skoletider

  • Mandag: Klokka 10.20-14.10
  • Tirsdag til torsdag: Klokka 09.00-14.10
  • Fredag: Klokka 09.00-11.40

Alle har ansvar for å møte opp på skolen til rett tid, men får hjelp etter behov.

Skoleuka

På Kringsjåtunet har elevene undervisning 30 timer i uka. Hver undervisningstime er 40 minutter, og det er både doble og enkle økter.

Skolen starter kl. 09.00 og slutter kl. 14.10. Elevene reiser hjem i helgene, derfor avsluttes undervisning til lunsj på fredager og starter litt senere på mandager.

I løpet av uka gir skolen tilbud om ulike praktisk-estetiske fag, temadag og kroppsøving. Resten av timeplanen blir tilpasset hver enkelt ungdom.

Mandag:
10.20: Norsk
11.40: Lunsj
12.10: Matematikk
13.40: Engelsk

Tirsdag:
09.00: Praktisk-estetiske fag
10.20: Matematikk
11.40: Lunsj
12.10: Naturfag
13.30: Norsk

Onsdag:
09.00: Temadag
10.20: Temadag
11.40 Lunsj
12.10: Temadag
13.30: Temadag

Torsdag:
09:00: Engelsk
10.20: Kroppsøving
11.40: Lunsj
12.10: Miljøtid
13.30: RLE

Fredag:
09.OO: Samfunnsfag
10.20: Norsk
11.40: Lunsj

Tema​dag
Hver onsdag reiser skolen ut fra Kringsjåtunet og gjennomfører temadag. I tillegg til elevene, deltar to lærere og to miljøterapeuter på temadagen. Temadagen inneholder bedriftsbesøk, ulike aktiviterer innen friluftsliv og kreative kulturtilbud.​​

Praktisk-estetiske fag
Skolen tilbyr ungdommene valg mellom fire praktisk-estetiske fag: Kunst/håndverk, mat/helse, musikk og filmredigering. Elevene jobber i grupper eller alene ut fra hva som er mest hensiktsmessig.

Elev​​bedrift

Ungdommene kan også få mulighet til å starte elevbedrifter. Dette settes i gang ut fra interesse og motivasjon hos den enkelte elev.

Eksempel på elevbedrifter er vedproduksjon, salg av håndverksprodukter, bilvask og dekkskift.

Gjennom arbeid med elevbedriften lærer eleven om markedsføring, skaffer seg arbeidserfaring og lærer å sette opp regnskap.

Praksis/u​​tplassering

En viktig oppgave for skolen er å kartlegge hva slags dagtilbud ungdommen kan gjøre seg nytte av etter endt opphold. I noen tilfeller går ikke ungdommen tilbake til skoleplassen ved utskrivelse.

For å imøtekomme ungdommers ulike behov, prøver skolen å legge til rette for at ungdommene kan få prøve seg på hensiktsmessige arenaer mens de er elever ved skolen.

Det er viktig at skolen får gode observasjoner på hva som kan fungere for den enkelte i etterkant av oppholdet på Kringsjåtunet.

Skolen blir en viktig formidler av erfaringer til de som har ansvar for å legge til rette for alternative tilbud etter oppholdet (som ungdomsskoler, oppfølgingstjenesten eller Nav)​.

Fant du det du lette etter?