Sykehus

Sykehuset Innlandet har seks somatiske og to psykiatriske sykehus.