Helsenorge

Enhet for psykosebehandling

Enhet for psykosebehandling er en åpen avdeling som har døgntilbud til pasienter med psykoselidelser. Enheten har ti plasser.

Fant du det du lette etter?