Barne- og ungdomspsykiatri (BUP)

BUP gir utrednings- og behandlingstilbud til barn og unge i alderen 0-18 år, hvor det er påvist eller er mistanke om psykiske lidelser. Du vil bli henvist til din lokale BUP av fastlegen din eller andre i det kommunale hjelpeapparatet. Se oversikt over alle behandlingssteder under.

Kontakt

Oppmøtested
Se oversikt over alle behandlingssteder i nedtrekksmenyen. Klikk på din lokale BUP for nærmere opplysninger om oppmøtested.
Telefon
91506200

BUP døgn, Gjøvikhttps://sykehuset-innlandet.no/avdelinger/barne-og-ungdomspsykiatri-bup/bup-dogn-gjovikBUP døgn, Gjøvik
BUP døgn, Kringsjåtunethttps://sykehuset-innlandet.no/avdelinger/barne-og-ungdomspsykiatri-bup/bup-dogn-kringsjatunetBUP døgn, Kringsjåtunet
BUP døgn, Sanderudhttps://sykehuset-innlandet.no/avdelinger/barne-og-ungdomspsykiatri-bup/bup-dogn-sanderudBUP døgn, Sanderud
BUP poliklinikk, Elverumhttps://sykehuset-innlandet.no/avdelinger/barne-og-ungdomspsykiatri-bup/bup-poliklinikk-elverumBUP poliklinikk, Elverum
BUP poliklinikk, Gjøvikhttps://sykehuset-innlandet.no/avdelinger/barne-og-ungdomspsykiatri-bup/bup-poliklinikk-gjovikBUP poliklinikk, Gjøvik
BUP poliklinikk, Hadelandhttps://sykehuset-innlandet.no/avdelinger/barne-og-ungdomspsykiatri-bup/bup-poliklinikk-hadelandBUP poliklinikk, Hadeland
BUP poliklinikk, Hamarhttps://sykehuset-innlandet.no/avdelinger/barne-og-ungdomspsykiatri-bup/bup-poliklinikk-hamarBUP poliklinikk, Hamar
BUP poliklinikk, Kongsvingerhttps://sykehuset-innlandet.no/avdelinger/barne-og-ungdomspsykiatri-bup/bup-poliklinikk-kongsvingerBUP poliklinikk, Kongsvinger
BUP poliklinikk, Lillehammerhttps://sykehuset-innlandet.no/avdelinger/barne-og-ungdomspsykiatri-bup/bup-poliklinikk-lillehammerBUP poliklinikk, Lillehammer
BUP poliklinikk, Ottahttps://sykehuset-innlandet.no/avdelinger/barne-og-ungdomspsykiatri-bup/bup-poliklinikk-ottaBUP poliklinikk, Otta
BUP poliklinikk, Tynsethttps://sykehuset-innlandet.no/avdelinger/barne-og-ungdomspsykiatri-bup/bup-poliklinikk-tynsetBUP poliklinikk, Tynset
BUP poliklinikk, Valdreshttps://sykehuset-innlandet.no/avdelinger/barne-og-ungdomspsykiatri-bup/bup-poliklinikk-valdresBUP poliklinikk, Valdres

ADHD hos barn og ungehttps://sykehuset-innlandet.no/behandlinger/adhd-hos-barn-og-ungeADHD hos barn og ungeAADHD hos barn og ungeADHD hos barn og ungeADHD hos barn og ungeADHD hos barn og unge
ADHD hos barn og unge - medikamentell behandlinghttps://sykehuset-innlandet.no/behandlinger/adhd-hos-barn-og-unge-medikamentell-behandlingADHD hos barn og unge - medikamentell behandlingAADHD hos barn og unge - medikamentell behandlingADHD hos barn og unge - medikamentell behandlingADHD hos barn og unge - medikamentell behandlingADHD hos barn og unge - medikamentell behandling
Angst hos barn og ungehttps://sykehuset-innlandet.no/behandlinger/angst-hos-barn-og-ungeAngst hos barn og ungeAAngst hos barn og ungeAngst hos barn og ungeAngst hos barn og ungeAngst hos barn og unge
Asperger syndromhttps://sykehuset-innlandet.no/behandlinger/asperger-syndromAsperger syndromAAspergers syndrom hos voksneAspergers syndrom hos voksneAspergers syndrom hos voksneAspergers syndrom hos voksne
Atferdsvansker hos barn og ungehttps://sykehuset-innlandet.no/behandlinger/atferdsvansker-hos-barn-og-ungeAtferdsvansker hos barn og ungeAAtferdsvansker hos barn og ungeAtferdsvansker hos barn og ungeAtferdsvansker hos barn og ungeAtferdsvansker hos barn og unge
Autismespekterforstyrrelser, BUPhttps://sykehuset-innlandet.no/behandlinger/autismespekterforstyrrelser-bupAutismespekterforstyrrelser, BUPAAutismespekterlidelserAutismespekterlidelserAutismespekterlidelserAutismespekterlidelser
Depresjon hos barn og ungehttps://sykehuset-innlandet.no/behandlinger/depresjon-hos-barn-og-ungeDepresjon hos barn og ungeDDepresjon hos barn og ungeDepresjon hos barn og ungeDepresjon hos barn og ungeDepresjon hos barn og unge
Familieterapihttps://sykehuset-innlandet.no/behandlinger/familieterapiFamilieterapiFFamilieterapi, BUPFamilieterapi, barne- og ungdomspsykiatriFamilieterapi, BUPFamilieterapi, BUP
Interpersonlig terapi, BUPhttps://sykehuset-innlandet.no/behandlinger/interpersonlig-terapi-bupInterpersonlig terapi, BUPIPsykisk helsevern - Interpersonlig terapiPsykisk helsevern - Interpersonlig terapiPsykisk helsevern - Interpersonlig terapiPsykisk helsevern - Interpersonlig terapi
Kognitiv terapi hos barn og ungehttps://sykehuset-innlandet.no/behandlinger/kognitiv-terapi-hos-barn-og-ungeKognitiv terapi hos barn og ungeKPsykisk helsevern - Kognitiv terapi hos barn og ungePsykisk helsevern - Kognitiv terapi hos barn og ungePsykisk helsevern - Kognitiv terapi hos barn og ungePsykisk helsevern - Kognitiv terapi hos barn og unge
Mestringskattenhttps://sykehuset-innlandet.no/behandlinger/mestringskattenMestringskattenMMestringskattenMestringskattenMestringskattenMestringskatten
Nevropsykologisk undersøkelse - barn og ungehttps://sykehuset-innlandet.no/behandlinger/nevropsykologisk-undersokelse-barn-og-ungeNevropsykologisk undersøkelse - barn og ungeNNevropsykologisk undersøkelse, barnNevropsykologisk undersøkelse, barnNevropsykologisk undersøkelse, barnNevropsykologisk undersøkelse, barn
Psykodynamisk terapi, BUPhttps://sykehuset-innlandet.no/behandlinger/psykodynamisk-terapi-bupPsykodynamisk terapi, BUPPPsykisk helsevern - Psykodynamisk terapiPsykisk helsevern - Psykodynamisk terapiPsykisk helsevern - Psykodynamisk terapiPsykisk helsevern - Psykodynamisk terapi
Psykoedukasjon, BUPhttps://sykehuset-innlandet.no/behandlinger/psykoedukasjon-bupPsykoedukasjon, BUPPPsykisk helsevern - PsykoedukasjonPsykisk helsevern - PsykoedukasjonPsykisk helsevern - PsykoedukasjonPsykisk helsevern - Psykoedukasjon
Psykoselidelser hos barn og ungdomhttps://sykehuset-innlandet.no/behandlinger/psykoselidelser-hos-barn-og-ungdomPsykoselidelser hos barn og ungdomPPsykoser hos barn og ungePsykoser hos barn og ungePsykoser hos barn og ungePsykoser hos barn og unge
Psykoselidelser hos barn og ungehttps://sykehuset-innlandet.no/behandlinger/psykoselidelser-hos-barn-og-ungePsykoselidelser hos barn og ungePPsykoser hos barn og ungePsykoser hos barn og ungePsykoser hos barn og ungePsykoser hos barn og unge
Spillavhengighet, BUPhttps://sykehuset-innlandet.no/behandlinger/spillavhengighet-bupSpillavhengighet, BUPSSpillavhengighetSpillavhengighetSpillavhengighetSpillavhengighet
Systematisk arbeidsminnetrening, BUPhttps://sykehuset-innlandet.no/behandlinger/systematisk-arbeidsminnetrening-bupSystematisk arbeidsminnetrening, BUPSSystematisk arbeidsminnetreningSystematisk arbeidsminnetreningSystematisk arbeidsminnetreningSystematisk arbeidsminnetrening

Fant du det du lette etter?
Tilbakemeldingen vil ikke bli besvart. Ikke send personlig informasjon, for eksempel epost, telefonnummer eller personnummer.