Enhet for akutt (BUP)

Enhet for akutt tar i mot ungdom mellom 12 og 18 år fra hele Innlandet. Ungdommen som legges inn er de som trenger øyeblikkelig hjelp der de psykiske problemene er akutt og krisepreget.  

Kontaktinformasjon

Besøkstider
mandag - søndag Døgnåpent
Telefon
91 50 62 00
mandag - søndag Døgnåpent
E-post
Postadresse

Sykehuset Innlandet
Barne- og ungdomspsykiatrisk døgnavdeling,
Enhet for akutt
Postboks 68
2313 Ottestad

 

Sanderud
Besøksadresse
Peter Skredders veg 34(Kart)
2312 Ottestad
Telefon
91 50 62 00

Husregler

  • Private eiendeler tas med på eget ansvar. Personalet kan oppbevare verdisaker. Rommene kan låses.
  • Det er ikke anledning til å oppholde seg på rommet til medpasienter.
  • Under oppholdet har du selv ansvar for å holde det ryddig og pent på rommet. Enhetene har vaskemaskin/tørketrommel som du kan benytte.
  • Det er trådløst nettverk i enhetene. I tillegg finnes det en stasjonær PC med nettilgang i felles oppholdsrom. Bruk av PC og mobiltelefon avtales med personalet. Telefonsamtaler gjøres på rommet eller utenfor fellesområdet.
  • Bagasje gjennomgås sammen med personalet av sikkerhetshensyn. Potensielt farlige gjenstander oppbevares av personalet.
  • Rusmidler som røyk og eventuelt lighter/fyrstikker oppbevares av personalet. Dersom du er under 16 år, kreves det skriftlig samtykke fra foresatte for å røyke.

Offentlig transport

​​​​Nærmeste busstopp er Sanderud sykehus​, som ligger på sykehusets område, om lag 150 meter fra hovedinngangen (2 minutter normal gange).

Bybuss 1 går hvert 15. minutt på dagtid og hver halvtime på kveld og helger.

Informasjon om rutetider

Parkering

Det er parkeringsplasser på området.

Pasientreiser

Reiser du til og fra offentlig godkjent behandling, kan du ha rett til å få dekket reiseutgifter. På helsenorge.no kan du søke om å få dekket reiseutgifter. Søknadsskjema på papir finner du på helsenorge.no eller hos din behandler. Har du spørsmål, trenger du hjelp til utfylling av søknad eller bestilling av reise? Ring pasientreiser på telefon 915 05 515.

Les mer om pasientreiser

Praktisk informasjon

Allergi

​​​Det er tillatt å ta med blomster på sykehuset, utenom på kirurgisk avdeling. Vær oppmerksom på at en del reagerer allergisk på enkelte blomster og parfyme. Vi ber om at det tas hensyn til dette. Kontakt alltid personalet og spør før du tar med blomster inn på en avdeling. Det er ikke tillatt med dyr på sykehuset, utenom førerhunder og terapihunder.

Besøk/visitt

Betaling

Du får dekket deler av dine utgifter ved behandling hos lege, på poliklinikken eller andre behandlingsinstitusjoner, men du må betale en egenandel. Frikort for helsetjenester får du når du har betalt over et visst beløp i egenandeler. Det er ulike egenandeler avhengig av type helsetjeneste.

Les mer om egenandel og frikort her

Foto og film

​​Det er tillatt å ta bilder og filme på Sykehuset Innlandets områder, men vær oppmerksom på at pasienter, pårørende og helsepersonell ikke skal fotograferes eller filmes uten samtykke. 

Prestetjeneste og åndelig omsorg

Det er ansatt sykehusprester ved de fleste sykehusene. Der formidler de ansatte kontakt med prest ved behov. Sykehusprestene tilkalles via de ansatte på avdelingen hvor pasienten er innlagt. For mange mennesker er religiøs tro og praksis en trygghetsfaktor og kilde til livskraft. I Sykehuset Innlandet respekteres alle religioner og livssyn. Prestetjenesten skal være med å legge til rette for religionsutøvelse på sykehuset og kan formidle kontakt med andre tros- og livssynssamfunn. 

Sjele​​​sorg
En stor del av sykehusprestens hverdag handler om sjelesorg, hvor samtalen er det viktigste redskap. Innholdet i sjelesorgsamtaler er ofte de eksistensielle og åndelige temaene som er forbundet med å være syk og motta behandling. Eksempel på dette er spørsmål om mening/meningsløshet, ansvar og skyld, døden, tro og livssyn, sorg, skam, ensomhet og håp.​

Ritualer
Sykehusprestene kan også sørge for ulike typer religiøse ritualer på sykehuset. Det er ofte etterspurt i forbindelse med tapssituasjoner, for eksempel ved ulykker, brå spedbarnsdød eller dødsfall som følge av kreft. Ritualene skapes ofte i nært samarbeid med pasienten og pårørende i den aktuelle situasjon. Herunder kommer også de kirkelige ritualer i form av forbønn, nattverd, dåp, skriftemål, båreandakter og annet.

Tolketjeneste

Helsetjenesten har et ansvar for å sikre god kommunikasjon mellom helsepersonell og pasienter med begrensede norskkunnskaper. Ved behov skal det bestilles kvalifisert tolk.

Les mer om rett til tolk her

Trådløst nettverk / Wi-Fi

​Pasienter og pårørende kan logge på det trådløse nettverket "SykehusGjest". Første gang må du registere deg med telefonnummer.

Undervisningstilbud

Det tilbys undervisning ved avdelingen.

​Les mer om Fjeldmora skole her

Fant du det du lette etter?