BUP Hedmark

BUP Hedmark gir utrednings- og behandlingstilbud til barn og unge i alderen 0 til 18 år, hvor det er mistanke om eller påvist psykiske lidelser. Målet er at tilbudet skal bidra til økt livskvalitet og mestring. Enheten samarbeider med barnets/ungdommens foresatte og familie, kommunale tjenester og andre etater. Henvisninger til BUP må komme fra fastlege, annen lege, psykolog eller barneverntjenesten.

Kontaktinformasjon

Oppmøtested
Avdelingsledelsen sitter hos BUP Hedmark, poliklinikk Hamar.
Besøkstider
mandag - fredag 08:00-15:30
Telefon
91 50 62 00
mandag - fredag 08:00-15:30
E-post
Postadresse
Sykehuset Innlandet
BUP Hedmark
Postboks 187
2317 Hamar
Hamar (BUP)
Besøksadresse
Vangsvegen 43(Kart)
2317 Hamar
Telefon
91 50 62 00

Parkering

Det er muligheter for parkering på offentlige parkeringsplasser i nærheten av BUP.

Pasientreiser

Reiser du til og fra offentlig godkjent behandling, kan du ha rett til å få dekket reiseutgifter. På helsenorge.no kan du søke om å få dekket reiseutgifter. Søknadsskjema på papir finner du på helsenorge.no eller hos din behandler. Har du spørsmål, trenger du hjelp til utfylling av søknad eller bestilling av reise? Ring pasientreiser på telefon 915 05 515.

Les mer om pasientreiser

Praktisk informasjon

Foto og film

​​Det er tillatt å ta bilder og filme på Sykehuset Innlandets områder, men vær oppmerksom på at pasienter, pårørende og helsepersonell ikke skal fotograferes eller filmes uten samtykke. 

Tolketjeneste

Helsetjenesten har et ansvar for å sikre god kommunikasjon mellom helsepersonell og pasienter med begrensede norskkunnskaper. Ved behov skal det bestilles kvalifisert tolk.

Les mer om rett til tolk her

Trådløst nettverk / Wi-Fi

​Pasienter og pårørende kan logge på det trådløse nettverket "SykehusGjest". Første gang må du registere deg med telefonnummer.

Psykiske lidelser hos barn og unge - pakkeforløphttps://sykehuset-innlandet.no/behandlinger/psykiske-lidelser-hos-barn-og-unge-pakkeforlopPsykiske lidelser hos barn og unge - pakkeforløpPPsykiske lidelser hos barn - pakkeforløpPsykiske lidelser hos barn - pakkeforløpPsykiske lidelser hos barn - pakkeforløpPsykiske lidelser hos barn - pakkeforløp
Psykoser hos barn og unge, pakkeforløphttps://sykehuset-innlandet.no/behandlinger/psykoser-hos-barn-og-unge-pakkeforlopPsykoser hos barn og unge, pakkeforløpPPsykoser voksnePsykoser voksnePsykoser voksnePsykoser voksne
Spiseforstyrrelser hos barn og ungdom - pakkeforløphttps://sykehuset-innlandet.no/behandlinger/spiseforstyrrelser-hos-barn-og-ungdom-pakkeforlopSpiseforstyrrelser hos barn og ungdom - pakkeforløpSSpiseforstyrrelser hos barn og ungeSpiseforstyrrelser hos barn og ungeSpiseforstyrrelser hos barn og ungeSpiseforstyrrelser hos barn og unge
Tvangslidelser hos barn og ungdomhttps://sykehuset-innlandet.no/behandlinger/tvangslidelser-hos-barn-og-ungdomTvangslidelser hos barn og ungdomTTvangslidelser hos barn og ungeTvangslidelser hos barn og ungeTvangslidelser hos barn og ungeTvangslidelser hos barn og unge

BUP Hedmark, poliklinikk Elverumhttps://sykehuset-innlandet.no/avdelinger/bup-hedmark/bup-hedmark-poliklinikk-elverumBUP Hedmark, poliklinikk Elverum
BUP Hedmark, poliklinikk Hamarhttps://sykehuset-innlandet.no/avdelinger/bup-hedmark/bup-hedmark-poliklinikk-hamarBUP Hedmark, poliklinikk Hamar
BUP Hedmark, poliklinikk Tynsethttps://sykehuset-innlandet.no/avdelinger/bup-hedmark/bup-hedmark-poliklinikk-tynsetBUP Hedmark, poliklinikk Tynset

Fant du det du lette etter?