BUP Oppland

BUP Oppland gir utrednings- og behandlingstilbud til barn og unge i alderen 0 til 18 år, hvor det er mistanke om eller påvist psykiske lidelser. Målet er at tilbudet skal bidra til økt livskvalitet og mestring. Enheten samarbeider med barnets/ungdommens foresatte og familie, kommunale tjenester og andre etater. Henvisninger til BUP må komme fra fastlege, annen lege, psykolog eller barneverntjenesten.

Kontaktinformasjon

Oppmøtested
Avdelingsledelse har kontor på Gjøvik (BUP) og Lillehammer (BUP).
Besøkstider
mandag - fredag 08:00-15:30
Telefon
91 50 62 00
mandag - fredag 08:00-15:30
E-post
Postadresse
Sykehuset Innlandet
BUP Oppland, poliklinikk Lillehammer
Postboks 990
2629 Lillehammer

eller

Sykehuset Innlandet
BUP Oppland, poliklinikk Gjøvik
Bassengparkveien 2-4
2821 Gjøvik
Besøksadresser og praktisk informasjon

Psykiske lidelser hos barn og unge - pakkeforløphttps://sykehuset-innlandet.no/behandlinger/psykiske-lidelser-hos-barn-og-unge-pakkeforlopPsykiske lidelser hos barn og unge - pakkeforløpPPsykiske lidelser hos barn - pakkeforløpPsykiske lidelser hos barn - pakkeforløpPsykiske lidelser hos barn - pakkeforløpPsykiske lidelser hos barn - pakkeforløp
Spiseforstyrrelser hos barn og ungdom - pakkeforløphttps://sykehuset-innlandet.no/behandlinger/spiseforstyrrelser-hos-barn-og-ungdom-pakkeforlopSpiseforstyrrelser hos barn og ungdom - pakkeforløpSSpiseforstyrrelser hos barn og ungeSpiseforstyrrelser hos barn og ungeSpiseforstyrrelser hos barn og ungeSpiseforstyrrelser hos barn og unge

BUP Oppland, poliklinikk Gjøvikhttps://sykehuset-innlandet.no/avdelinger/bup-oppland/bup-oppland-poliklinikk-gjovikBUP Oppland, poliklinikk Gjøvik
BUP Oppland, poliklinikk Hadelandhttps://sykehuset-innlandet.no/avdelinger/bup-oppland/bup-oppland-poliklinikk-hadelandBUP Oppland, poliklinikk Hadeland
BUP Oppland, poliklinikk Lillehammerhttps://sykehuset-innlandet.no/avdelinger/bup-oppland/bup-oppland-poliklinikk-lillehammerBUP Oppland, poliklinikk Lillehammer
BUP Oppland, poliklinikk Ottahttps://sykehuset-innlandet.no/avdelinger/bup-oppland/bup-oppland-poliklinikk-ottaBUP Oppland, poliklinikk Otta
BUP Oppland, poliklinikk Valdreshttps://sykehuset-innlandet.no/avdelinger/bup-oppland/bup-oppland-poliklinikk-valdresBUP Oppland, poliklinikk Valdres

Fant du det du lette etter?