Distriktspsykiatrisk senter (DPS)

DPS har polikliniske og ambulante tjenester, samt dag- og døgntilbud til pasienter med psykiske lidelser som har behov for utredning og behandling over kortere eller lengre tid.

Du vil bli henvist til ditt lokale DPS av fastlegen din. Se oversikt over alle behandlingssteder nedenfor.

Kontakt

Oppmøtested
Se oversikt over alle behandlingssteder i nedtrekksmenyen. Klikk på ditt lokale DPS for nærmere opplysninger om oppmøtested.
Telefon
91506200

Akutt døgnenhet, Elverum-Hamarhttps://sykehuset-innlandet.no/avdelinger/distriktspsykiatrisk-senter-dps/akutt-dognenhet-elverum-hamarAkutt døgnenhet, Elverum-Hamar
Akuttpsykiatri, Gjøvikhttps://sykehuset-innlandet.no/avdelinger/distriktspsykiatrisk-senter-dps/akuttpsykiatri-gjovikAkuttpsykiatri, Gjøvik
Allmennpsykiatri, Elverum-Hamarhttps://sykehuset-innlandet.no/avdelinger/distriktspsykiatrisk-senter-dps/allmennpsykiatri-elverum-hamarAllmennpsykiatri, Elverum-Hamar
Allmennpsykiatri, Gjøvikhttps://sykehuset-innlandet.no/avdelinger/distriktspsykiatrisk-senter-dps/allmennpsykiatri-gjovikAllmennpsykiatri, Gjøvik
Ambulant akuttenhet, Elverum-Hamarhttps://sykehuset-innlandet.no/avdelinger/distriktspsykiatrisk-senter-dps/ambulant-akuttenhet-elverum-hamarAmbulant akuttenhet, Elverum-Hamar
Ambulant akuttenhet, Gjøvikhttps://sykehuset-innlandet.no/avdelinger/distriktspsykiatrisk-senter-dps/ambulant-akuttenhet-gjovikAmbulant akuttenhet, Gjøvik
DPS døgnenhet, Kongsvingerhttps://sykehuset-innlandet.no/avdelinger/distriktspsykiatrisk-senter-dps/dps-dognenhet-kongsvingerDPS døgnenhet, Kongsvinger
DPS døgnenhet, Lillehammerhttps://sykehuset-innlandet.no/avdelinger/distriktspsykiatrisk-senter-dps/dps-dognenhet-lillehammerDPS døgnenhet, Lillehammer
DPS døgnenhet, Ottahttps://sykehuset-innlandet.no/avdelinger/distriktspsykiatrisk-senter-dps/dps-dognenhet-ottaDPS døgnenhet, Otta
DPS døgnenhet, Tynsethttps://sykehuset-innlandet.no/avdelinger/distriktspsykiatrisk-senter-dps/dps-dognenhet-tynsetDPS døgnenhet, Tynset
DPS døgnenhet, Valdreshttps://sykehuset-innlandet.no/avdelinger/distriktspsykiatrisk-senter-dps/dps-dognenhet-valdresDPS døgnenhet, Valdres
DPS poliklinikk, Elverumhttps://sykehuset-innlandet.no/avdelinger/distriktspsykiatrisk-senter-dps/dps-poliklinikk-elverumDPS poliklinikk, Elverum
DPS poliklinikk, Gjøvikhttps://sykehuset-innlandet.no/avdelinger/distriktspsykiatrisk-senter-dps/dps-poliklinikk-gjovikDPS poliklinikk, Gjøvik
DPS poliklinikk, Hadelandhttps://sykehuset-innlandet.no/avdelinger/distriktspsykiatrisk-senter-dps/dps-poliklinikk-hadelandDPS poliklinikk, Hadeland
DPS poliklinikk, Hamarhttps://sykehuset-innlandet.no/avdelinger/distriktspsykiatrisk-senter-dps/dps-poliklinikk-hamarDPS poliklinikk, Hamar
DPS poliklinikk, Kongsvingerhttps://sykehuset-innlandet.no/avdelinger/distriktspsykiatrisk-senter-dps/dps-poliklinikk-kongsvingerDPS poliklinikk, Kongsvinger
DPS poliklinikk, Lillehammerhttps://sykehuset-innlandet.no/avdelinger/distriktspsykiatrisk-senter-dps/dps-poliklinikk-lillehammerDPS poliklinikk, Lillehammer
DPS poliklinikk, Ottahttps://sykehuset-innlandet.no/avdelinger/distriktspsykiatrisk-senter-dps/dps-poliklinikk-ottaDPS poliklinikk, Otta
DPS poliklinikk, Tynsethttps://sykehuset-innlandet.no/avdelinger/distriktspsykiatrisk-senter-dps/dps-poliklinikk-tynsetDPS poliklinikk, Tynset
DPS poliklinikk, Valdreshttps://sykehuset-innlandet.no/avdelinger/distriktspsykiatrisk-senter-dps/dps-poliklinikk-valdresDPS poliklinikk, Valdres
Personlighetspsykiatri, Elverum-Hamarhttps://sykehuset-innlandet.no/avdelinger/distriktspsykiatrisk-senter-dps/personlighetspsykiatri-elverum-hamarPersonlighetspsykiatri, Elverum-Hamar
Psykosebehandling, Elverum-Hamarhttps://sykehuset-innlandet.no/avdelinger/distriktspsykiatrisk-senter-dps/psykosebehandling-elverum-hamarPsykosebehandling, Elverum-Hamar
Psykosepoliklinikken, Elverum-Hamarhttps://sykehuset-innlandet.no/avdelinger/distriktspsykiatrisk-senter-dps/psykosepoliklinikken-elverum-hamarPsykosepoliklinikken, Elverum-Hamar
Spiseforstyrrelserhttps://sykehuset-innlandet.no/avdelinger/distriktspsykiatrisk-senter-dps/spiseforstyrrelserSpiseforstyrrelser
TSB/LAR, Elverum-Hamarhttps://sykehuset-innlandet.no/avdelinger/distriktspsykiatrisk-senter-dps/tsblar-elverum-hamarTSB/LAR, Elverum-Hamar

ADHD hos voksnehttps://sykehuset-innlandet.no/behandlinger/adhd-hos-voksneADHD hos voksneAADHD hos voksneADHD hos voksneADHD hos vaksneADHD hos voksne
Angstlidelser - fobiske og panikkangst, DPShttps://sykehuset-innlandet.no/behandlinger/angstlidelser-fobiske-og-panikkangst-dpsAngstlidelser - fobiske og panikkangst, DPSAAngstlidelser - fobiske og panikkangstAngstlidelser - fobiske og panikkangstAngstlidelser - fobiske og panikkangstAngstlidelser - fobiske og panikkangst
Angstlidelser - generalisert, DPShttps://sykehuset-innlandet.no/behandlinger/angstlidelser-generalisert-dpsAngstlidelser - generalisert, DPSAAngstlidelser hos voksne - generalisertAngstlidelser hos voksne - generalisertAngstlidelser hos voksne - generalisertAngstlidelser hos voksne - generalisert
Anoreksi hos voksne - dagbehandlinghttps://sykehuset-innlandet.no/behandlinger/anoreksi-hos-voksne-dagbehandlingAnoreksi hos voksne - dagbehandlingAAnoreksi hos voksne, dagbehandlingAnoreksi hos voksne, dagbehandlingAnoreksi hos voksne, dagbehandlingAnoreksi hos voksne, dagbehandling
Anoreksi hos voksne - døgnbehandlinghttps://sykehuset-innlandet.no/behandlinger/anoreksi-hos-voksne-dognbehandlingAnoreksi hos voksne - døgnbehandlingAAnoreksi hos voksne, døgnbehandlingAnoreksi hos voksne, døgnbehandlingAnoreksi hos voksne, døgnbehandlingAnoreksi hos voksne, døgnbehandling
Bipolar lidelse - medikamentell behandling, DPShttps://sykehuset-innlandet.no/behandlinger/bipolar-lidelse-medikamentell-behandling-dpsBipolar lidelse - medikamentell behandling, DPSBBipolar lidelse - medikamentell behandlingBipolar lidelse - medikamentell behandlingBipolar lidelse - medikamentell behandlingBipolar lidelse - medikamentell behandling
Bipolar lidelse - psykologisk behandling, DPShttps://sykehuset-innlandet.no/behandlinger/bipolar-lidelse-psykologisk-behandling-dpsBipolar lidelse - psykologisk behandling, DPSBBipolar lidelse - psykologisk behandlingBipolar lidelse - psykologisk behandlingBipolar lidelse - psykologisk behandlingBipolar lidelse - psykologisk behandling
Bipolar lidelse, DPShttps://sykehuset-innlandet.no/behandlinger/bipolar-lidelse-dpsBipolar lidelse, DPSBBipolar lidelseBipolar lidelseBipolar lidelseBipolar lidelse
Bulimi hos voksne - dagbehandlinghttps://sykehuset-innlandet.no/behandlinger/bulimi-hos-voksne-dagbehandlingBulimi hos voksne - dagbehandlingBBulimi hos voksne, dagbehandlingBulimi hos voksne, dagbehandlingBulimi hos voksne, dagbehandlingBulimi hos voksne, dagbehandling
Bulimi hos voksne - døgnbehandlinghttps://sykehuset-innlandet.no/behandlinger/bulimi-hos-voksne-dognbehandlingBulimi hos voksne - døgnbehandlingBBulimi hos voksne, døgnbehandlingBulimi hos voksne, døgnbehandlingBulimi hos voksne, døgnbehandlingBulimi hos voksne, døgnbehandling
Depresjon - medikamentell behandling, DPShttps://sykehuset-innlandet.no/behandlinger/depresjon-medikamentell-behandling-dpsDepresjon - medikamentell behandling, DPSDMedikamentell behandling ved depresjonMedikamentell behandling ved depresjonMedikamentell behandling ved depresjonMedikamentell behandling ved depresjon
Depresjon hos voksne, DPShttps://sykehuset-innlandet.no/behandlinger/depresjon-hos-voksne-dpsDepresjon hos voksne, DPSDDepresjon hos voksneDepresjon hos voksneDepresjon hos voksneDepresjon hos voksne
Interpersonlig terapi, DPShttps://sykehuset-innlandet.no/behandlinger/interpersonlig-terapi-dpsInterpersonlig terapi, DPSIPsykisk helsevern - Interpersonlig terapiPsykisk helsevern - Interpersonlig terapiPsykisk helsevern - Interpersonlig terapiPsykisk helsevern - Interpersonlig terapi
Legemiddelassistert rehabilitering (LAR)https://sykehuset-innlandet.no/behandlinger/legemiddelassistert-rehabilitering-larLegemiddelassistert rehabilitering (LAR)LLAR i rusbehandlingLAR i rusbehandlingLAR i rusbehandlingLAR i rusbehandling
Nevropsykologisk undersøkelse - voksne, DPShttps://sykehuset-innlandet.no/behandlinger/nevropsykologisk-undersokelse-voksne-dpsNevropsykologisk undersøkelse - voksne, DPSNNevropsykologisk undersøkelseNevropsykologisk undersøkelseNevropsykologisk undersøkelseNevropsykologisk undersøkelse
Psykodynamisk terapi, DPShttps://sykehuset-innlandet.no/behandlinger/psykodynamisk-terapi-dpsPsykodynamisk terapi, DPSPPsykisk helsevern - Psykodynamisk terapiPsykisk helsevern - Psykodynamisk terapiPsykisk helsevern - Psykodynamisk terapiPsykisk helsevern - Psykodynamisk terapi
Psykoedukasjon, DPShttps://sykehuset-innlandet.no/behandlinger/psykoedukasjon-dpsPsykoedukasjon, DPSPPsykisk helsevern - PsykoedukasjonPsykisk helsevern - PsykoedukasjonPsykisk helsevern - PsykoedukasjonPsykisk helsevern - Psykoedukasjon
Psykose - familie- og nettverksarbeid, DPShttps://sykehuset-innlandet.no/behandlinger/psykose-familie-og-nettverksarbeid-dpsPsykose - familie- og nettverksarbeid, DPSPFamilie- og nettverksarbeidFamilie- og nettverksarbeidFamilie- og nettverksarbeidFamilie- og nettverksarbeid
Psykose - medikamentell behandling, DPShttps://sykehuset-innlandet.no/behandlinger/psykose-medikamentell-behandling-dpsPsykose - medikamentell behandling, DPSPPsykose - medikamentell behandlingPsykose - medikamentell behandlingPsykose - medikamentell behandlingPsykose - medikamentell behandling
Psykose - oppfølging, DPShttps://sykehuset-innlandet.no/behandlinger/psykose-oppfolging-dpsPsykose - oppfølging, DPSPPsykose - oppfølgingPsykose - oppfølgingPsykose - oppfølgingPsykose - oppfølging
Spillavhengighet, DPShttps://sykehuset-innlandet.no/behandlinger/spillavhengighet-dpsSpillavhengighet, DPSSSpillavhengighetSpillavhengighetSpillavhengighetSpillavhengighet
Spiseforstyrrelse hos voksne - dagbehandlinghttps://sykehuset-innlandet.no/behandlinger/spiseforstyrrelse-hos-voksne-dagbehandlingSpiseforstyrrelse hos voksne - dagbehandlingSSpiseforstyrrelse hos voksne, dagbehandlingSpiseforstyrrelse hos voksne, dagbehandlingSpiseforstyrrelse hos voksne, dagbehandlingSpiseforstyrrelse hos voksne, dagbehandling
Spiseforstyrrelse hos voksne - døgnbehandlinghttps://sykehuset-innlandet.no/behandlinger/spiseforstyrrelse-hos-voksne-dognbehandlingSpiseforstyrrelse hos voksne - døgnbehandlingSSpiseforstyrrelser hos voksne, døgnbehandlingSpiseforstyrrelser hos voksne, døgnbehandlingSpiseforstyrrelser hos voksne, døgnbehandlingSpiseforstyrrelser hos voksne, døgnbehandling
Systematisk arbeidsminnetrening, DPShttps://sykehuset-innlandet.no/behandlinger/systematisk-arbeidsminnetrening-dpsSystematisk arbeidsminnetrening, DPSSSystematisk arbeidsminnetreningSystematisk arbeidsminnetreningSystematisk arbeidsminnetreningSystematisk arbeidsminnetrening
Traumelidelser hos voksne, DPShttps://sykehuset-innlandet.no/behandlinger/traumelidelser-hos-voksne-dpsTraumelidelser hos voksne, DPSTTraumelidelser hos voksneTraumelidelser hos voksneTraumelidelser hos voksneTraumelidelser hos voksne

Fant du det du lette etter?
Tilbakemeldingen vil ikke bli besvart. Ikke send personlig informasjon, for eksempel epost, telefonnummer eller personnummer.