TSB/LAR, Elverum-Hamar

Poliklinikken for tverrfaglig spesialisert rusbehandling (TSB) og legemiddelassistert rusbehandling (LAR) utreder og behandler personer over 18 år med vedvarende rusproblemer, eller som står i fare for å utvikle slike problemer, og eventuelt har psykiske lidelser i tillegg. Det er også behandlingstilbud for personer med spillavhengighet.  

Kontakt

Oppmøtested
Enheten holder til i egne lokaler i Hamar sentrum.
Telefon
06200

Praktisk informasjon

Betaling

Du får dekket deler av dine utgifter ved behandling hos lege, på poliklinikken eller andre behandlingsinstitusjoner, men du må betale en egenandel. Frikort for helsetjenester får du når du har betalt over et visst beløp i egenandeler. Det er ulike egenandeler avhengig av type helsetjeneste.

Les mer om egenandel og frikort her

Foto og film

​​Det er tillatt å ta bilder og filme på Sykehuset Innlandets områder, men vær oppmerksom på at pasienter, pårørende og helsepersonell ikke skal fotograferes eller filmes uten samtykke. 

Trådløst nettverk / Wi-Fi

​Pasienter og pårørende kan logge på det trådløse nettverket "SykehusGjest". Første gang må du registere deg med telefonnummer.

Offentlig transport

Det går bybusser i Hamar, les mer om tider her.

Parkering

​Det er mulig å parkere på brygga i Hamar, samt andre offentlige parkeringsplasser i nærheten.

Pasientreiser

​Ved reiser til eller fra offentlig godkjent behandling kan du ha rett til å få dekket reiseutgifter i etterkant. Som hovedregel vil du få dekket utgiftene med en standardsats per kilometer, dersom reiseveien er over 10 kilometer.

Ta kontakt med Pasientreiser på telefon 05515 hvis du skal bestille reise eller har spørsmål.

Les mer om pasientreiser og søk om å få dekket reiseutgifter

Tolketjeneste

Helsetjenesten har et ansvar for å sikre god kommunikasjon mellom helsepersonell og pasienter med begrensede norskkunnskaper. Ved behov skal det bestilles kvalifisert tolk.

Les mer om rett til tolk her