Helsenorge

DPS Elverum-Hamar, enhet for akutt døgn

Enhet for akutt døgn har 12 plasser for pasienter som har behov for frivillige akuttinnleggelser av kortere varighet. Pasienter tas i mot etter vurdering DPS Elverum-Hamar, ambulant akuttenhet eller etter sykehusinnleggelse.

Fant du det du lette etter?