HELSENORGE

DPS Gjøvik, ambulant akuttenhet

Ambulant akuttenhet tilbyr vurdering og igangsetting av tiltak for personer i akutt psykisk krise. Tilbudet kan være et alternativ til innleggelse. Pasientene følges normalt opp i inntil fire uker. Enheten følger også opp pasienter før og etter innleggelse. I situasjoner der pasienter har skadet seg frivillig på sykehuset på Gjøvik foretar enheten tilsyn. Enheten har tett samarbeid med fastleger, kommunal legevakt, NAV, kommunal psykiatritjeneste og politiet.

Fant du det du lette etter?