HELSENORGE

DPS Gjøvik, enhet for allmennpsykiatri Gjøvik

Enhet for allmennpsykiatri Gjøvik utreder og behandler pasienter innen et bredt spekter av psykiske lidelser. Den har 10 døgnplasser og har tilbud til pasienter fra Gjøvik, Nordre Land, Søndre Land, Østre og Vestre Toten, Hadeland og Valdres.
Fant du det du lette etter?