HELSENORGE

FACT Gjøvik

FACT (Flexible Assertive Community Treatment) kan oversettes til fleksibel aktivt oppsøkende behandling. Gjøvik kommune, Nav og DPS Gjøvik har etablert FACT Gjøvik. Tilbudet er rettet mot personer over 18 år som lever med alvorlige psykiske lidelser og/eller rusmiddelproblematikk, som har utfordringer med å bruke eksisterende tjenester.

Fant du det du lette etter?