FACT Toten/Land

FACT (Flexible Assertive Community Treatment) kan oversettes til fleksibel aktivt oppsøkende behandling. Kommunene Østre-Toten, Vestre-Toten, Søndre-Land og Nordre-Land, har sammen med Nav og DPS Gjøvik etablert FACT Toten/Land. Tilbudet er rettet mot personer over 18 år som lever med alvorlige psykiske lidelser og/eller rusmiddelproblematikk, som har utfordringer med å bruke eksisterende tjenester.
Fant du det du lette etter?