HELSENORGE

FACT Toten/Land

FACT (Flexible Assertive Community Treatment) kan oversettes til fleksibel aktivt oppsøkende behandling. Kommunene Østre Toten, Vestre Toten, Søndre Land og Nordre Land, har sammen med Nav og DPS Gjøvik etablert FACT Toten/Land. Tilbudet er rettet mot personer over 18 år som lever med alvorlige psykiske lidelser og/eller rusmiddelproblematikk, som har utfordringer med å bruke eksisterende tjenester.
Fant du det du lette etter?