Forskningsavdelingen

Forskningsavdelingen skal stimulere til økt klinisk forskning i Sykehuset Innlandet.

Les mer om Forskningsavdelingen

Forskningsavdelingen

Administrasjon

Ingeborg Hartz
Forskningsdirektør


Kari Lillehaug
Rådgiver

 • Administrativ rådgivning og service for forskere, økonomioppfølging, administrativ tilrettelegging og behandling av forskningssøknader og registrering av forskningsprosjekter
 • Sosionom med videreutdanning i psykiatrisk sosialt arbeid og administrasjon og ledelse
 • Erfaring fra prosjektadministrasjon
 • Administrativt forskningsledernettverk i Helse Sør-Øst


Per Christian Jørgensen
Seksjonsleder IKT forskerstøtte 

 • Ansvar for forskerstøtte i Sykehuset Innlandet
 • IT/COM Sjøforsvaret, NRC, UD MCSE Microsoft Certified System Engineer
 • Utvikling av nye IT plattformer


Birgit Hovde
IT-medarbeider 

 • Bistår med datafangst ved hjelp av elektroniske spørreskjemaer, datalagring, oppretting av kvalitetssikringsdatabaser, deltar i utvikling og implementering av egen tilgangsportal for forskere
 • Sykepleier og NIDCAP-observatør
 • Master i helseinformatikk
 • Utvikling og implementering av informasjonssystemer i helsesektoren


Arild Vaktskjold
Rådgiver 

 • Veileder forskere ved utforming av studier, spørreskjema, datafangst, dataanalyse og publisering
 • Epidemiologisk metode, statistikk og statistisk analyse 
 • Dr. scient. folkehelsevitenskap, MPH i epidemiologi, BS i ernæringsvitenskap
 • Professor ved Høgskolen i Hedmark

Bibliotektjenesten

Anett Dokken
K
onstituert fagleder

 • Ansvar for innkjøp av helseforetakets tidsskriftportefølje, medisinsk boksamling, veiledning og kurstilbud, forskerstøtte, kunnskapsinnhenting ved kliniske problemstillinger og utvikling av verktøy for en kunnskapsbasert praksis og bibliotektjenestens IT-systemer
 • Betjener fagbiblioteket ved SI Reinsvoll
 • Bachelor i bibliotek- og informasjonsvitenskap (Høgskolen i Oslo) og årsenhet i informatikk (HiT)
 • Fagråd bibliotek i Helse Sør-Øst


Elin Birk Undeli

Spesialbibliotekar

 • Ansvar for helseforetakets e-tidsskrifter
 • Kurs/undervisning/veiledning (for eksempel EndNote, litteratursøk), litteratursøk til ansatte under utdanning og til kliniske problemstillinger, veiledende behandlingsplaner
 • Betjener fagbiblioteket ved SI Gjøvik
 • Bachelor i bibliotek- og informasjonsvitenskap (University of Aberdeen)
 • Kunnskapsbasert praksis for bibliotekarer (HiB)


Hanne Elise Rustlie
Spesialbibliotekar 

 • Ansvar for litteratursøk til kunnskapsbaserte prosesser og bidrag til produksjonen av behandlingslinjer, fagprosedyrer og veiledende behandlingsplaner i helseforetaket
 • Kurs/undervisning/veiledning til ansatte under utdanning og til kliniske problemstillinger, innovasjon
 • Betjener fagbiblioteket ved SI Hamar og SI Lillehammer
 • Bachelor i dokumentasjonsvitenskap og bibliotekkunnskap, master i dokumentasjonsvitenskap (UiT), videreutdanning i høgskolepedagogikk (NTNU i Gjøvik/HiL)
 • Kunnskapsbasert praksis for bibliotekarer (HiB) 
 • Bibliotekargruppa i Nasjonalt nettverk for fagprosedyrer


Liv-Elin Hansen
Bibliotekar 

 • Bibliotekar
 • Veileder på kurs/undervisning for ansatte i utdanning, utvikling av foretakets medisinske boksamling
 • Betjener fagbiblioteket ved SI Sanderud. 
 • Bachelor i dokumentasjonsvitenskap og bibliotekkunnskap (UiT) 


Monica Stolt Pedersen
Forskningsbibliotekar (i permisjon)

 • Spesielt ansvar for forskerstøtte
 • Tilrettelegging av systemer og undervisning i referansehåndtering og kunnskapssøk, samt individuell veiledning innen kunnskapshåndtering
 • Bachelor i bibliotek- og informasjonsvitenskap (Oslo)
 • Master i læring i komplekse systemer med fokus på endring og endringsledelse og bruk av kunnskapsbasert praksis i helsevesenet (HiA)
 • PhD-stipendiat (UiO)


Lina Melketiene
Spesialbibliotekar (vikar) 

 • Kurs/undervisning/veiledning til ansatte under utdanning og til kliniske problemstillinger
 • Referansehåndtering EndNote
 • Betjener fagbiblioteket ved SI Sanderud og SI Elverum
 • Bachelor i bibliotek- og informasjonsvitenskap (Klaipeda universitet, Litauen)
 • Erfaring fra LSMU Library and Information Centre
 • Avansert kurs i Kunnskapsbasert praksis for bibliotekarer (PubMed workshop, Riga, 2007)

Forskningsrådgivere (20-30 % stilling)

Lars Danbolt

 • Forsker og veileder innen klinisk religionspsykologi, eksistensielle temaer relatert til sykdom og helse samt praktisk teologi
 • Teolog og forskningsleder ved Religionspsykologisk senter, Sykehuset Innlandet
 • Professor ved Det teologiske menighetsfakultet


Per Farup

 • Funksjonelle mage- og tarm-lidelser, overvekt og helsetjenesteforskning 
 • Lege, dr. med., spesialist i indremedisin og fordøyelsessykdommer
 • Professor ved NTNU


Trond Markestad

 • Leder for forskningsgruppen for oppfølgingsstudier av barn ved barneklinikken på Haukeland universitetssykehus 
 • Pediatri, særlig nyfødtmedisin
 • Klinisk og forskningsmessig erfaring fra USA og Canada, mest fra Haukeland universitetssykehus og barneavdelingene ved SI Lillehammer og SI Gjøvik 
 • Professor ved UiB


Merete Glenne Øie 

 • Utvikling og forståelse av kognitive og emosjonelle vansker hos barn og voksne med psykiske lidelser
 • Spesialist i klinisk nevropsykologi 
 • Professor i klinisk psykologi ved Psykologisk institutt, Universitetet i Oslo

Forskningsveiledere (20 % stilling)

Jon Elling Whist

 • Laboratoriemedisin
 • Biobankkoordinator
 • Lege, dr. med., professor emeritus


Jan Olav Aaseth

 • Indremedisinske sykdommer og vitamin- og ineralmetabolisme
 • Overvekt og overvektsbehandling
 • Klinisk toksikologi og medisinsk biokjemi
 • Lege, dr. med., spesialist i indremedisin, endokrinologi, yrkesmedisin, medisinsk biokjemi
 • Konsulent ved indremedisin og medisinsk biokjemi, Sykehuset Innlandet
 • Professor ved Høgskolen i Hedmark
 • Leder av Nordic Trace Element Research Society
 • Nestleder i komite for Geomedisin, Det Norske Vitenskaps-Akademi

Kontakt

Telefon
91506200
Brumunddal
Besøksadresse
Furnesvegen 26(Google maps)
2380 Brumunddal
Telefon
91506200
Fant du det du lette etter?
Tilbakemeldingen vil ikke bli besvart. Ikke send personlig informasjon, for eksempel epost, telefonnummer eller personnummer.