Forskningsavdelingen

Forskningsavdelingen skal stimulere til økt klinisk forskning i Sykehuset Innlandet.

Les mer om Forskningsavdelingen

Forskningsavdelingen

Administrasjon

Ingeborg Hartz
Forskningsdirektør


Kari Lillehaug
Rådgiver

 • Administrativ rådgivning og service for forskere, økonomioppfølging, administrativ tilrettelegging og behandling av forskningssøknader og registrering av forskningsprosjekter
 • Sosionom med videreutdanning i psykiatrisk sosialt arbeid og administrasjon og ledelse
 • Erfaring fra prosjektadministrasjon
 • Administrativt forskningsledernettverk i Helse Sør-Øst


Per Christian Jørgensen
Seksjonsleder IKT forskerstøtte 

 • Ansvar for forskerstøtte i Sykehuset Innlandet
 • IT/COM Sjøforsvaret, NRC, UD MCSE Microsoft Certified System Engineer
 • Utvikling av nye IT plattformer


Birgit Hovde
IT-medarbeider 

 • Bistår med datafangst ved hjelp av elektroniske spørreskjemaer, datalagring, oppretting av kvalitetssikringsdatabaser, deltar i utvikling og implementering av egen tilgangsportal for forskere
 • Sykepleier og NIDCAP-observatør
 • Master i helseinformatikk
 • Utvikling og implementering av informasjonssystemer i helsesektoren


Arild Vaktskjold
Rådgiver 

 • Veileder forskere ved utforming av studier, spørreskjema, datafangst, dataanalyse og publisering
 • Epidemiologisk metode, statistikk og statistisk analyse 
 • Dr. scient. folkehelsevitenskap, MPH i epidemiologi, BS i ernæringsvitenskap
 • Professor ved Høgskolen i Hedmark

Bibliotektjenesten

Anett Dokken
K
onstituert fagleder

 • Ansvar for innkjøp av helseforetakets tidsskriftportefølje, medisinsk boksamling, veiledning og kurstilbud, forskerstøtte, kunnskapsinnhenting ved kliniske problemstillinger og utvikling av verktøy for en kunnskapsbasert praksis og bibliotektjenestens IT-systemer
 • Betjener fagbiblioteket ved SI Reinsvoll
 • Bachelor i bibliotek- og informasjonsvitenskap (Høgskolen i Oslo) og årsenhet i informatikk (HiT)
 • Fagråd bibliotek i Helse Sør-Øst


Elin Birk Undeli

Spesialbibliotekar

 • Ansvar for helseforetakets e-tidsskrifter
 • Kurs/undervisning/veiledning (for eksempel EndNote, litteratursøk), litteratursøk til ansatte under utdanning og til kliniske problemstillinger, veiledende behandlingsplaner
 • Betjener fagbiblioteket ved SI Gjøvik
 • Bachelor i bibliotek- og informasjonsvitenskap (University of Aberdeen)
 • Kunnskapsbasert praksis for bibliotekarer (HiB)


Hanne Elise Rustlie
Spesialbibliotekar 

 • Ansvar for litteratursøk til kunnskapsbaserte prosesser og bidrag til produksjonen av behandlingslinjer, fagprosedyrer og veiledende behandlingsplaner i helseforetaket
 • Kurs/undervisning/veiledning til ansatte under utdanning og til kliniske problemstillinger, innovasjon
 • Betjener fagbiblioteket ved SI Hamar og SI Lillehammer
 • Bachelor i dokumentasjonsvitenskap og bibliotekkunnskap, master i dokumentasjonsvitenskap (UiT), videreutdanning i høgskolepedagogikk (NTNU i Gjøvik/HiL)
 • Kunnskapsbasert praksis for bibliotekarer (HiB) 
 • Bibliotekargruppa i Nasjonalt nettverk for fagprosedyrer


Liv-Elin Hansen
Bibliotekar 

 • Bibliotekar
 • Veileder på kurs/undervisning for ansatte i utdanning, utvikling av foretakets medisinske boksamling
 • Betjener fagbiblioteket ved SI Sanderud. 
 • Bachelor i dokumentasjonsvitenskap og bibliotekkunnskap (UiT) 


Monica Stolt Pedersen
Forskningsbibliotekar (i permisjon)

 • Spesielt ansvar for forskerstøtte
 • Tilrettelegging av systemer og undervisning i referansehåndtering og kunnskapssøk, samt individuell veiledning innen kunnskapshåndtering
 • Bachelor i bibliotek- og informasjonsvitenskap (Oslo)
 • Master i læring i komplekse systemer med fokus på endring og endringsledelse og bruk av kunnskapsbasert praksis i helsevesenet (HiA)
 • PhD-stipendiat (UiO)


Lina Melketiene
Spesialbibliotekar (vikar) 

 • Kurs/undervisning/veiledning til ansatte under utdanning og til kliniske problemstillinger
 • Referansehåndtering EndNote
 • Betjener fagbiblioteket ved SI Sanderud og SI Elverum
 • Bachelor i bibliotek- og informasjonsvitenskap (Klaipeda universitet, Litauen)
 • Erfaring fra LSMU Library and Information Centre
 • Avansert kurs i Kunnskapsbasert praksis for bibliotekarer (PubMed workshop, Riga, 2007)

Forskningsrådgivere (20-30 % stilling)

Lars Danbolt

 • Forsker og veileder innen klinisk religionspsykologi, eksistensielle temaer relatert til sykdom og helse samt praktisk teologi
 • Teolog og forskningsleder ved Religionspsykologisk senter, Sykehuset Innlandet
 • Professor ved Det teologiske menighetsfakultet


Per Farup

 • Funksjonelle mage- og tarm-lidelser, overvekt og helsetjenesteforskning 
 • Lege, dr. med., spesialist i indremedisin og fordøyelsessykdommer
 • Professor ved NTNU


Trond Markestad

 • Leder for forskningsgruppen for oppfølgingsstudier av barn ved barneklinikken på Haukeland universitetssykehus 
 • Pediatri, særlig nyfødtmedisin
 • Klinisk og forskningsmessig erfaring fra USA og Canada, mest fra Haukeland universitetssykehus og barneavdelingene ved SI Lillehammer og SI Gjøvik 
 • Professor ved UiB


Merete Glenne Øie 

 • Utvikling og forståelse av kognitive og emosjonelle vansker hos barn og voksne med psykiske lidelser
 • Spesialist i klinisk nevropsykologi 
 • Professor i klinisk psykologi ved Psykologisk institutt, Universitetet i Oslo

Forskningsveiledere (20 % stilling)

Jon Elling Whist

 • Laboratoriemedisin
 • Biobankkoordinator
 • Lege, dr. med., professor emeritus


Jan Olav Aaseth

 • Indremedisinske sykdommer og vitamin- og ineralmetabolisme
 • Overvekt og overvektsbehandling
 • Klinisk toksikologi og medisinsk biokjemi
 • Lege, dr. med., spesialist i indremedisin, endokrinologi, yrkesmedisin, medisinsk biokjemi
 • Konsulent ved indremedisin og medisinsk biokjemi, Sykehuset Innlandet
 • Professor ved Høgskolen i Hedmark
 • Leder av Nordic Trace Element Research Society
 • Nestleder i komite for Geomedisin, Det Norske Vitenskaps-Akademi

Kontakt

Telefon
06200
Brumunddal
Besøksadresse
Furnesvegen 26(Google maps)
2380 Brumunddal
Telefon
06200