Habiliteringstjenesten, Furnes

Tilbyr hjelp til mennesker med medfødte eller tidlig ervervede funksjonshemminger som trenger systematisk, samordnet og tverrfaglig oppfølging over tid.

Kontakt

Telefon
91506200
Habilitering Furnes
Besøksadresse
Øvermarka 10(Google maps)
2320 Furnes
Telefon
91506200

Praktisk informasjon

Betaling

Du får dekket deler av dine utgifter ved behandling hos lege, på poliklinikken eller andre behandlingsinstitusjoner, men du må betale en egenandel. Frikort for helsetjenester får du når du har betalt over et visst beløp i egenandeler. Det er ulike egenandeler avhengig av type helsetjeneste.

Les mer om egenandel og frikort her

Foto og film

​​Det er tillatt å ta bilder og filme på Sykehuset Innlandets områder, men vær oppmerksom på at pasienter, pårørende og helsepersonell ikke skal fotograferes eller filmes uten samtykke. 

Mat og drikke

​Habiliteringstjenesten i Nydal har ikke egen kantine.

Det er kaffemaskin i resepsjonen og matbutikk om lag 350 meter fra lokalene.

Offentlig transport

​Buss fra Brumunddal til Nydal
Buss nummer 170: Elverum - Hamar - Gjøvik
Buss B3: Brumunddal - Hamar - Stange

Buss fra Elverum og Hamar til Nydal
Buss nummer 170: Elverum - Hamar - Gjøvik

Buss fra Stange og Hamar til Nydal
Buss B3: Stange - Hamar - Brumunddal

Når du går av bussen i Furnesvegen i Nydal, gå mot IKEA. Ta fotgjengerundergangen under rundkjøringen ved IKEA. Følg gangveien videre til du ser Kiwi på venstre side. Sving inn til venstre og følg skilting til Habiliteringstjenesten. Etter rundt 300 meter er du fremme. Habiliteringstjenesten ligger på høyre side av veien, ved siden av Eikmaskin.

Parkering

​Det er gratis parkering for pasienter og pårørende på området.

Pasientreiser

Reiser du til og fra offentlig godkjent behandling, kan du ha rett til å få dekket reiseutgifter. På helsenorge.no kan du søke om å få dekket reiseutgifter. Søknadsskjema på papir finner du på helsenorge.no eller hos din behandler. Har du spørsmål, trenger du hjelp til utfylling av søknad eller bestilling av reise? Ring pasientreiser på telefon 915 05 515.

Les mer om pasientreiser

Tolketjeneste

Helsetjenesten har et ansvar for å sikre god kommunikasjon mellom helsepersonell og pasienter med begrensede norskkunnskaper. Ved behov skal det bestilles kvalifisert tolk.

Les mer om rett til tolk her

Autismespekterforstyrrelser, Habilitering Nydalhttps://sykehuset-innlandet.no/behandlinger/autismespekterforstyrrelser-habilitering-nydalAutismespekterforstyrrelser, Habilitering NydalAAutismespekterlidelserAutismespekterlidelserAutismespekterlidelserAutismespekterlidelser
Habilitering - Autismespekterforstyrrelser hos barn og unge, Furneshttps://sykehuset-innlandet.no/behandlinger/habilitering-autismespekterforstyrrelser-hos-barn-og-unge-furnesHabilitering - Autismespekterforstyrrelser hos barn og unge, FurnesHHabilitering - Autismespekterforstyrrelse hos barn og ungeHabilitering - Autismespekterforstyrrelse hos barn og ungeHabilitering - Autismespekterforstyrrelse hos barn og ungeHabilitering - Autismespekterforstyrrelse hos barn og unge
Habilitering ved atferdsvansker hos barn og unge med funksjonsnedsettelse, Furneshttps://sykehuset-innlandet.no/behandlinger/habilitering-ved-atferdsvansker-hos-barn-og-unge-med-funksjonsnedsettelse-furnesHabilitering ved atferdsvansker hos barn og unge med funksjonsnedsettelse, FurnesHHabilitering - Atferdsvansker hos barn og unge med funksjonsnedsettelseHabilitering - Atferdsvansker hos barn og unge med funksjonsnedsettelseHabilitering - Atferdsvansker hos barn og unge med funksjonsnedsettelseHabilitering - Atferdsvansker hos barn og unge med funksjonsnedsettelse
Habilitering ved autismespekterforstyrrelse hos førskolebarn, Furneshttps://sykehuset-innlandet.no/behandlinger/habilitering-ved-autismespekterforstyrrelse-hos-forskolebarn-furnesHabilitering ved autismespekterforstyrrelse hos førskolebarn, FurnesHHabilitering - Autismespekterforstyrrelse hos førskolebarnHabilitering - Autismespekterforstyrrelse hos førskolebarnHabilitering - Autismespekterforstyrrelse hos førskolebarnHabilitering - Autismespekterforstyrrelse hos førskolebarn
Habilitering ved cerebral parese hos barn og unge, Furneshttps://sykehuset-innlandet.no/behandlinger/habilitering-ved-cerebral-parese-hos-barn-og-unge-furnesHabilitering ved cerebral parese hos barn og unge, FurnesHHabilitering - Cerebral parese hos barn og ungeHabilitering - Cerebral parese hos barn og ungeHabilitering - Cerebral parese hos barn og ungeHabilitering - Cerebral parese hos barn og unge
Habilitering ved Downs syndrom hos barn og unge, Furneshttps://sykehuset-innlandet.no/behandlinger/habilitering-ved-downs-syndrom-hos-barn-og-unge-furnesHabilitering ved Downs syndrom hos barn og unge, FurnesHHabilitering - Downs syndrom hos barn og ungeHabilitering - Downs syndrom hos barn og ungeHabilitering - Downs syndrom hos barn og ungeHabilitering - Downs syndrom hos barn og unge
Habilitering ved ervervet hjerneskade hos barn og unge, Furneshttps://sykehuset-innlandet.no/behandlinger/habilitering-ved-ervervet-hjerneskade-hos-barn-og-unge-furnesHabilitering ved ervervet hjerneskade hos barn og unge, FurnesHHabilitering - ervervet hjerneskade hos barn og ungeHabilitering - ervervet hjerneskade hos barn og ungeHabilitering - ervervet hjerneskade hos barn og ungeHabilitering - ervervet hjerneskade hos barn og unge
Habilitering ved forsinket generell utvikling hos barn og unge, Furneshttps://sykehuset-innlandet.no/behandlinger/habilitering-ved-forsinket-generell-utvikling-hos-barn-og-unge-furnesHabilitering ved forsinket generell utvikling hos barn og unge, FurnesHHabilitering - Forsinket generell utviklingHabilitering - Forsinket generell utviklingHabilitering - Forsinket generell utviklingHabilitering - Forsinket generell utvikling
Habilitering ved forsinket motorisk utvikling hos barn og unge, Furneshttps://sykehuset-innlandet.no/behandlinger/habilitering-ved-forsinket-motorisk-utvikling-hos-barn-og-unge-furnesHabilitering ved forsinket motorisk utvikling hos barn og unge, FurnesHHabilitering - Forsinket motorisk utvikling hos barn og ungeHabilitering - Forsinket motorisk utvikling hos barn og ungeHabilitering - Forsinket motorisk utvikling hos barn og ungeHabilitering - Forsinket motorisk utvikling hos barn og unge
Habilitering ved funksjonstap hos barn og unge, Furneshttps://sykehuset-innlandet.no/behandlinger/habilitering-ved-funksjonstap-hos-barn-og-unge-furnesHabilitering ved funksjonstap hos barn og unge, FurnesHHabilitering - Funksjonstap hos barn og ungeHabilitering - Funksjonstap hos barn og ungeHabilitering - Funksjonstap hos barn og ungeHabilitering - Funksjonstap hos barn og unge
Habilitering ved kommunikasjons- og språkvansker hos barn og unge med funksjonsnedsettelse, Furneshttps://sykehuset-innlandet.no/behandlinger/habilitering-ved-kommunikasjons-og-sprakvansker-hos-barn-og-unge-med-funksjonsnedsettelse-furnesHabilitering ved kommunikasjons- og språkvansker hos barn og unge med funksjonsnedsettelse, FurnesHHabilitering - Kommunikasjons - og språkvansker hos barn og unge med funksjonsnedsettelseHabilitering - Kommunikasjons - og språkvansker hos barn og unge med funksjonsnedsettelseHabilitering - Kommunikasjons - og språkvansker hos barn og unge med funksjonsnedsettelseHabilitering - Kommunikasjons - og språkvansker hos barn og unge med funksjonsnedsettelse
Habilitering ved multifunksjonshemming hos barn og unge, Furneshttps://sykehuset-innlandet.no/behandlinger/habilitering-ved-multifunksjonshemming-hos-barn-og-unge-furnesHabilitering ved multifunksjonshemming hos barn og unge, FurnesHHabilitering - Multifunksjonshemming hos barn og ungeHabilitering - Multifunksjonshemming hos barn og ungeHabilitering - Multifunksjonshemming hos barn og ungeHabilitering - Multifunksjonshemming hos barn og unge
Habilitering ved muskelsykdommer hos barn og unge, Furneshttps://sykehuset-innlandet.no/behandlinger/habilitering-ved-muskelsykdommer-hos-barn-og-unge-furnesHabilitering ved muskelsykdommer hos barn og unge, FurnesHHabilitering - Muskelsykdommer hos barn og ungeHabilitering - Muskelsykdommer hos barn og ungeHabilitering - Muskelsykdommer hos barn og ungeHabilitering - Muskelsykdommer hos barn og unge
Habilitering ved ryggmargsbrokk hos barn og unge, Furneshttps://sykehuset-innlandet.no/behandlinger/habilitering-ved-ryggmargsbrokk-hos-barn-og-unge-furnesHabilitering ved ryggmargsbrokk hos barn og unge, FurnesHHabilitering - Ryggmargsbrokk hos barn og ungeHabilitering - Ryggmargsbrokk hos barn og ungeHabilitering - Ryggmargsbrokk hos barn og ungeHabilitering - Ryggmargsbrokk hos barn og unge
Habilitering ved spastisitet hos barn og unge, Furneshttps://sykehuset-innlandet.no/behandlinger/habilitering-ved-spastisitet-hos-barn-og-unge-furnesHabilitering ved spastisitet hos barn og unge, FurnesHHabilitering - Spastisitet hos barn og ungeHabilitering - Spastisitet hos barn og ungeHabilitering - Spastisitet hos barn og ungeHabilitering - Spastisitet hos barn og unge
Habilitering ved spise- og ernæringsvansker hos barn og unge med funksjonsnedsettelse, Furneshttps://sykehuset-innlandet.no/behandlinger/habilitering-ved-spise-og-erneringsvansker-hos-barn-og-unge-med-funksjonsnedsettelse-furnesHabilitering ved spise- og ernæringsvansker hos barn og unge med funksjonsnedsettelse, FurnesHHabilitering - Spise- og ernæringsvansker hos barn og unge med funksjonsnedsettelseHabilitering - Spise- og ernæringsvansker hos barn og unge med funksjonsnedsettelseHabilitering - Spise- og ernæringsvansker hos barn og unge med funksjonsnedsettelseHabilitering - Spise- og ernæringsvansker hos barn og unge med funksjonsnedsettelse
Habilitering ved syndromer hos barn og unge som påvirker funksjon og utvikling, Furneshttps://sykehuset-innlandet.no/behandlinger/habilitering-ved-syndromer-hos-barn-og-unge-som-pavirker-funksjon-og-utvikling-furnesHabilitering ved syndromer hos barn og unge som påvirker funksjon og utvikling, FurnesHHabilitering - Syndromer hos barn og unge som påvirker funksjon og utviklingHabilitering - Syndromer hos barn og unge som påvirker funksjon og utviklingHabilitering - Syndromer hos barn og unge som påvirker funksjon og utviklingHabilitering - Syndromer hos barn og unge som påvirker funksjon og utvikling
Habilitering ved utvilingshemming hos barn og unge, Furneshttps://sykehuset-innlandet.no/behandlinger/habilitering-ved-utvilingshemming-hos-barn-og-unge-furnesHabilitering ved utvilingshemming hos barn og unge, FurnesHHabilitering - Utviklingshemming hos barn og ungeHabilitering - Utviklingshemming hos barn og ungeHabilitering - Utviklingshemming hos barn og ungeHabilitering - Utviklingshemming hos barn og unge
Habilitering ved vansker knyttet til pubertet, seksualitet og identitet hos barn og unge med funksjonsnedsettelser, Furneshttps://sykehuset-innlandet.no/behandlinger/habilitering-ved-vansker-knyttet-til-pubertet-seksualitet-og-identitet-hos-barn-og-unge-med-funksjonsnedsettelser-furnesHabilitering ved vansker knyttet til pubertet, seksualitet og identitet hos barn og unge med funksjonsnedsettelser, FurnesHHabilitering - Vansker knyttet til pubertet, seksualitet og identitet hos barn og unge med funskjonsnedsettelserHabilitering - Vansker knyttet til pubertet, seksualitet og identitet hos barn og unge med funskjonsnedsettelserHabilitering - Vansker knyttet til pubertet, seksualitet og identitet hos barn og unge med funskjonsnedsettelserHabilitering - Vansker knyttet til pubertet, seksualitet og identitet hos barn og unge med funskjonsnedsettelser

Arrangementer

 • Torsdag 18.10.
  Fagdag habilitering

  Avdeling for Habilitering inviterer til fagdag der Statens Barnehus Hamar og Kripos medvirker. Fagdagen vil ta for seg forskjellige aspekter av seksualitet i ett tverretatlig perspektiv.

 • Torsdag 25.10.
  Lek og kommunikasjon i førskolealder

  Kurstilbud til foreldre med barn i førskolealder som har sammensatte hjelpebehov innenfor områdene kognisjon, språk og motorikk (komplekse nevrologiske utviklingsforstyrrelser).

 • Torsdag 04.04.
  Lek og kommunikasjon i førskolealder

  Kurstilbud til foreldre med barn i førskolealder som har sammensatte hjelpebehov innenfor områdene kognisjon, språk og motorikk (komplekse nevrologiske utviklingsforstyrrelser).

Fant du det du lette etter?
Tilbakemeldingen vil ikke bli besvart. Ikke send personlig informasjon, for eksempel epost, telefonnummer eller personnummer.