Medisinsk poliklinikk, Kongsvinger

Medisinsk poliklinikk tar i mot pasienter for utredning og behandling av generell indremedisin, blodsykdommer, diabetes, geriatri, hjerte- og karsykdommer, infeksjonssykdommer, lungesykdommer, mage- og tarmsykdommer og stoffskiftesykdommer.

Kontakt

Oppmøtested
Medisinsk poliklinikk ligger i 4. etasje.
Telefon
06200

SI Kongsvinger

Besøksadresse
Parkvegen 35(Google maps)
2226 Kongsvinger
Telefon
06200

Praktisk informasjon

Allergi

​​​Det er tillatt å ta med blomster på sykehuset, unntaket er kirurgisk avdeling. Vær oppmerksom på at en del reagerer allergisk mot blomster og parfyme. Vi ber om at det tas hensyn til dette. Kontakt alltid personalet og spør før du tar med blomster inn på en avdeling.

Det er ikke tillatt med dyr på sykehuset. Førerhunder og terapihunder er tillatt.​

Apotek

SI Kongsvinger har eget apotek.

Åpningstider
Mandag til fredag: 09.00-16.00
Lørdag: 10.00-13.00
Søndag: Stengt

Beliggenhet
Sykehusapoteket ligger i 1. etasje og har egen inngang fra utsiden av sykehuset. I tillegg har apoteket inngang med gjennomgang fra sykehusets vestibyle.

Besøk Sykehusapoteket Kongsvinger sin nettside

Betaling

Du får dekket deler av dine utgifter ved behandling hos lege, på poliklinikken eller andre behandlingsinstitusjoner, men du må betale en egenandel. Frikort for helsetjenester får du når du har betalt over et visst beløp i egenandeler. Det er ulike egenandeler avhengig av type helsetjeneste.

Les mer om egenandel og frikort her

Foto og film

​​Det er tillatt å ta bilder og filme på Sykehuset Innlandets områder, men vær oppmerksom på at pasienter, pårørende og helsepersonell ikke skal fotograferes eller filmes uten samtykke. 

Internett

​Pasienter og pårørende kan logge inn det trådløse nettverket.
Det har navnet Sykehus gjest.
Første gang må du registere deg med telefonnummer.

Kantine/kiosk

Kantine
Kantina ligger i underetasjen og er åpen for publikum og ansatte. Det serveres smørbrød, salater, kaker m.m. Åpningstider 10.00-13.30. Middag serveres fra 11.00.  

Kiosk
Kiosken ligger i vestibylen i 1. etasje. Åpningstider er mandag til fredag 09.00-18.00, lørdag og søndag 12.00-16.00.

Automater
Ved kiosken i vestibylen finnes automater med diverse drikkevarer og et lite utvalg av kioskvarer.

Mobilbruk

​Det er tillatt å bruke mobiltelefon i sykehusets lokaler, men vær oppmerksom på at mobiltelefonen skal være slått helt av i lokaler skiltet med "Mobilfri sone". 

Ringelyden på mobiltelefonen skal til enhver tid være satt på lydløs. Vi ber alle pasienter og pårørende vise hensyn og unngå unødvendig støy. 

Offentlig transport

​​Det er bussholdeplass rett ved sykehuset.

Se rutetidene til Hedmark trafikk her.

Parkering

​Pasienter og besøkende kan parkere på reserverte plasser på sykehusets parkeringsplass. Avgiftstider er mandag til fredag mellom kl. 08.00-17.00 og lørdag kl. 08.00-15.00. Ellers er det gratis å parkere her. Betaling kan skje forskuddsvis med mynt, eller etterskuddsvis med kreditt- eller bensinkort. Priser: Kr 14,- per time / kr 60,- per døgn (med forbehold om endringer).

Blodgivere kan pa​rkere gratis på egne reserverte plasser​ i forbindelse med blodgivning. Blodgivere må da ha et gyldig parkeringsbevis fra sykehusets blodbank liggende godt synlig i frontruten.​

Elbil-parkering er gratis og finnes midt på parkeringsplassen.

Handikap-parkering finnes blant annet ​ved hovedinngangen​ og er gratis for personer med gyldig HC-bevis liggende godt synlig i frontruten.


Andre: Pårørende til akutt syke og dødene pasienter, foreldre til barn som skal til dagbehandling og følgepersoner til fysisk/psykisk funksjonshemmede pasienter kan henvende seg til avdelingen de skal til for å få parkeringsbevis.​​


 

Pasientreiser

​Ved reiser til eller fra offentlig godkjent behandling kan du ha rett til å få dekket reiseutgifter i etterkant. Som hovedregel vi du få dekket utgiftene med en standardsats per kilometer, om reiseveien er over 10 kilometer.

Ta kontakt med Pasientreiser på telefon 05515 hvis du skal bestille reise eller har spørsmål.

Les om pasientreiser på helsenorge.no

Prestetjeneste og åndelig omsorg

Det er ansatt sykehusprester ved alle sykehusene, unntatt SI Tynset. Der formidler de ansatte kontakt med prest ved behov. Sykehusprestene tilkalles via de ansatte på avdelingen hvor du eller pasienten er innlagt. For mange mennesker er religiøs tro og praksis en trygghetsfaktor og kilde til livskraft. I Sykehuset Innlandet respekteres alle religioner og livssyn. Prestetjenesten skal være med å legge til rette for religionsutøvelse på sykehuset og kan formidle kontakt med andre tros- og livssynssamfunn. 

Sjele​​​sorg
En stor del av sykehusprestens hverdag handler om sjelesorg, hvor samtalen er det viktigste redskap. Innholdet i sjelesorgsamtaler er ofte de eksistensielle og åndelige temaene som er forbundet med å være syk og motta behandling. Eksempel på dette er spørsmål om mening/meningsløshet, ansvar og skyld, døden, tro og livssyn, sorg, skam, ensomhet og håp.​

Ritualer
Sykehusprestene kan også sørge for ulike typer religiøse ritualer på sykehuset. Det er ofte etterspurt i forbindelse med tapssituasjoner, for eksempel ved ulykker, brå spedbarnsdød eller dødsfall som følge av kreft. Ritualene skapes ofte i nært samarbeid med pasienten og pårørende i den aktuelle situasjon. Herunder kommer også de kirkelige ritualer i form av forbønn, nattverd, dåp, skriftemål, båreandakter og annet.

Sosialt samvær

Det finnes flere fellesrom med TV og bøker som kan brukes som møteplass for pasienter og pårørende.

I tillegg ligger det et "familierom" i tredje etajse. Det er forbeholdt kreftpasienter og pårørende. Rommet har TV, TV-spill og brettspill, og er spesielt tilrettelagt for barn

Sosionomtjenesten

Sykdom og ulykker kan medføre praktiske og personlige problemer, som for den enkelte og pårørende kan være vanskelig å håndtere på egenhånd.​ Som en del av Sykehuset Innlandets helhetlige pasientbehandling kan sosionomtjenesten gi hjelp, råd og veiledning til pasienter og pårørende som ønsker det.

Sosionomtjenesten kan bistå pasienter og deres pårørende slik at de bedre mestrer en krevende livssituasjon, som følge av sykdom eller skade.

Sosionomen kan

  • Kartlegge hjelpebehov
  • Gi hjelp og veiledning i forhold til økonomi, bosituasjon, arbeid, studier, hjemmesituasjon og andre praktiske ting
  • Ta kontakt med hjelpeapparatet utenfor sykehuset, for eksempel Nav
  • Informere om rettigheter og hjelpeinstanser/-tiltak
  • Tilby hjelp og veiledning angående pasientreiser og andre refusjonsordninger
  • Ha støttesamtaler, gi råd og veiledning ved følelsesmessige reaksjoner og vanskelige tanker. Gjelder også pårørende.
  • Undervise i sosialfaglige spørsmål overfor helsepersonell, pasienter og pårørende
Det er pleiepersonale som formidler kontakt med sosionom​.
 
 

Tolketjeneste

Helsetjenesten har et ansvar for å sikre god kommunikasjon mellom helsepersonell og pasienter med begrensede norskkunnskaper. Ved behov skal det bestilles kvalifisert tolk.

Les mer om rett til tolk her

Arbeids-EKG, Kongsvingerhttps://sykehuset-innlandet.no/behandlinger/arbeids-ekg-kongsvingerArbeids-EKG, KongsvingerAArbeids-EKGArbeids-EKGArbeids-EKGArbeids-EKG
Gastroskopi, Kongsvingerhttps://sykehuset-innlandet.no/behandlinger/gastroskopi-kongsvingerGastroskopi, KongsvingerGGastroskopiGastroskopiGastroskopiGastroskopi
Koloskopi, Kongsvingerhttps://sykehuset-innlandet.no/behandlinger/koloskopi-kongsvingerKoloskopi, KongsvingerKKoloskopiKoloskopiKoloskopiKoloskopi
Rektoskopi, Kongsvingerhttps://sykehuset-innlandet.no/behandlinger/rektoskopi-kongsvingerRektoskopi, KongsvingerRRektoskopiRektoskopiRektoskopiRektoskopi
Trange blodårer i beina - undersøkelse, Kongsvingerhttps://sykehuset-innlandet.no/behandlinger/trange-blodarer-i-beina-undersokelse-kongsvingerTrange blodårer i beina - undersøkelse, KongsvingerTTrange blodårer i beina, undersøkelseTrange blodårer i beina, undersøkelseTrange blodårer i beina, undersøkelseTrange blodårer i beina, undersøkelse
Ultralyd av hjertet, Kongsvingerhttps://sykehuset-innlandet.no/behandlinger/ultralyd-av-hjertet-kongsvingerUltralyd av hjertet, KongsvingerUEkkokardiografiUltralyd av hjertetUltralyd av hjertetEkkokardiografi