Medisinsk poliklinikk, Kongsvinger

Medisinsk poliklinikk tar i mot pasienter for utredning og behandling av generell indremedisin, blodsykdommer, diabetes, geriatri, hjerte- og karsykdommer, infeksjonssykdommer, lungesykdommer, mage- og tarmsykdommer og stoffskiftesykdommer.

Kongsvingerregionen til Ahus 1. februar

Medisinsk poliklinikk, Kongsvinger

All spesialisthelsetjeneste i  Kongsvinger med tilhørende opptaksområde skal fra 1. februar 2019 overføres fra Sykehuset Innlandet  HF til Akershus universitetssykehus HF.

Les mer om hva dette betyr for deg som pasient

Kontakt

Oppmøtested
Medisinsk poliklinikk ligger i 4. etasje.
Telefon
67960000
Sykehuset i Kongsvinger
Besøksadresse
Parkvegen 35(Google maps)
2212 Kongsvinger
Telefon
67960000

Praktisk informasjon

Allergi

​​​Det er tillatt å ta med blomster på sykehuset, unntaket er kirurgisk avdeling. Vær oppmerksom på at en del reagerer allergisk mot blomster og parfyme. Vi ber om at det tas hensyn til dette. Kontakt alltid personalet og spør før du tar med blomster inn på en avdeling.

Det er ikke tillatt med dyr på sykehuset. Førerhunder og terapihunder er tillatt.​

Apotek

SI Kongsvinger har eget apotek.

Åpningstider og kontaktinformasjon

Besøk/visitt

Generell besøkstid ved sykehuset i Kongsvinger:

  • 14.00-15.00 (alle dager)
  • 18.00-19.00 (alle dager)

Avdelinger på sykehuset med egen besøkstid:

Betaling

Du får dekket deler av dine utgifter ved behandling hos lege, på poliklinikken eller andre behandlingsinstitusjoner, men du må betale en egenandel. Frikort for helsetjenester får du når du har betalt over et visst beløp i egenandeler. Det er ulike egenandeler avhengig av type helsetjeneste.

Les mer om egenandel og frikort her

Foto og film

​​Det er tillatt å ta bilder og filme på Sykehuset Innlandets områder, men vær oppmerksom på at pasienter, pårørende og helsepersonell ikke skal fotograferes eller filmes uten samtykke. 

Mat og drikke

Matservering
Som pasient i Sykehuset Innlandet får du servert mat ved avdelingen du er innlagt.

Mer informasjon om matservering og menyoversikt

Kantine
Kantine ligger i underetasjen og er åpen for besøkende og ansatte. Det serveres smørbrød, salater, kaker m.m.

Se åpningstider

Kiosk
Kiosken ligger i vestibylen i 1. etasje.

Åpningstider
Mandag til fredag: 09.00 - 16.00
Lørdag: 11.00 - 15.00
Søndag:  12.00 - 15.00

Automater
Ved kiosken i vestibylen finnes automater med diverse drikkevarer og et lite utvalg av kioskvarer.

Mobilbruk

​Det er tillatt å bruke mobiltelefon i sykehusets lokaler, men vær oppmerksom på at mobiltelefonen skal være slått helt av i lokaler skiltet med "Mobilfri sone". 

Ringelyden på mobiltelefonen skal til enhver tid være satt på lydløs. Vi ber alle pasienter og pårørende vise hensyn og unngå unødvendig støy. 

Offentlig transport

​​Nærmeste busstopp er Kongsvinger sykehus, rett ved sykehuset. Sykehuset ligger omtrent én kilometer fra Kongsvinger stasjon (tog).

Informasjon om rutetider

Parkering

​Pasienter og besøkende kan parkere på reserverte plasser på sykehusets parkeringsplass. Avgiftstider er mandag til fredag 08.00-17.00 og lørdag 08.00-15.00. Betaling kan skje forskuddsvis med mynt, eller etterskuddsvis med kreditt- eller bensinkort. Priser er 14 kr per time / 60 kr per døgn (med forbehold om endringer).

Blodgivere kan pa​rkere gratis på egne reserverte plasser​ i forbindelse med blodgivning. Blodgivere må da ha et gyldig parkeringsbevis fra sykehusets blodbank liggende godt synlig i frontruten.​

Elbil-parkering er gratis og finnes midt på parkeringsplassen.

Handikap-parkering finnes blant annet ​ved hovedinngangen​ og er gratis for personer med gyldig HC-bevis liggende godt synlig i frontruten.

Pårørende til akutt syke og døende pasienter, foreldre til barn som skal til dagbehandling og følgepersoner til fysisk/psykisk funksjonshemmede pasienter kan henvende seg ved avdelingen de skal til for å få parkeringsbevis.​​


 

Pasientreiser

Reiser du til og fra offentlig godkjent behandling, kan du ha rett til å få dekket reiseutgifter. På helsenorge.no kan du søke om å få dekket reiseutgifter. Søknadsskjema på papir finner du på helsenorge.no eller hos din behandler. Har du spørsmål, trenger du hjelp til utfylling av søknad eller bestilling av reise? Ring pasientreiser på telefon 915 05 515.

Les mer om pasientreiser

Prestetjeneste og åndelig omsorg

Det er ansatt sykehusprester ved de fleste sykehusene. Der formidler de ansatte kontakt med prest ved behov. Sykehusprestene tilkalles via de ansatte på avdelingen hvor pasienten er innlagt. For mange mennesker er religiøs tro og praksis en trygghetsfaktor og kilde til livskraft. I Sykehuset Innlandet respekteres alle religioner og livssyn. Prestetjenesten skal være med å legge til rette for religionsutøvelse på sykehuset og kan formidle kontakt med andre tros- og livssynssamfunn. 

Sjele​​​sorg
En stor del av sykehusprestens hverdag handler om sjelesorg, hvor samtalen er det viktigste redskap. Innholdet i sjelesorgsamtaler er ofte de eksistensielle og åndelige temaene som er forbundet med å være syk og motta behandling. Eksempel på dette er spørsmål om mening/meningsløshet, ansvar og skyld, døden, tro og livssyn, sorg, skam, ensomhet og håp.​

Ritualer
Sykehusprestene kan også sørge for ulike typer religiøse ritualer på sykehuset. Det er ofte etterspurt i forbindelse med tapssituasjoner, for eksempel ved ulykker, brå spedbarnsdød eller dødsfall som følge av kreft. Ritualene skapes ofte i nært samarbeid med pasienten og pårørende i den aktuelle situasjon. Herunder kommer også de kirkelige ritualer i form av forbønn, nattverd, dåp, skriftemål, båreandakter og annet.

Sosialt samvær og aktivitetstilbud

Det finnes flere fellesrom med TV og bøker som kan brukes som møteplass for pasienter og pårørende.

I tillegg ligger det et "familierom" i 3. etasje, som er forbeholdt kreftpasienter og pårørende. Rommet har TV, TV-spill og brettspill, og er spesielt tilrettelagt for barn.

Sosionomtjeneste

Sykdom og ulykker kan medføre praktiske og personlige problemer, som for den enkelte og pårørende kan være vanskelig å håndtere på egenhånd.​ Som en del av Sykehuset Innlandets helhetlige pasientbehandling kan sosionomtjenesten gi hjelp, råd og veiledning til pasienter og pårørende som ønsker det.

Sosionomtjenesten kan bistå pasienter og deres pårørende slik at de bedre mestrer en krevende livssituasjon, som følge av sykdom eller skade.

Sosionomen kan:

  • Kartlegge hjelpebehov
  • Gi hjelp og veiledning i forhold til økonomi, bosituasjon, arbeid, studier, hjemmesituasjon og andre praktiske ting
  • Ta kontakt med hjelpeapparatet utenfor sykehuset, for eksempel Nav
  • Informere om rettigheter og hjelpeinstanser/-tiltak
  • Tilby hjelp og veiledning angående pasientreiser og andre refusjonsordninger
  • Ha støttesamtaler, gi råd og veiledning ved følelsesmessige reaksjoner og vanskelige tanker. Gjelder også pårørende.
  • Undervise i sosialfaglige spørsmål overfor helsepersonell, pasienter og pårørende
Det er pleiepersonalet som formidler kontakt med sosionom​.

Tolketjeneste

Helsetjenesten har et ansvar for å sikre god kommunikasjon mellom helsepersonell og pasienter med begrensede norskkunnskaper. Ved behov skal det bestilles kvalifisert tolk.

Les mer om rett til tolk her

Trådløst nettverk / Wi-Fi

​Pasienter og pårørende kan logge på det trådløse nettverket "SykehusGjest". Første gang må du registere deg med telefonnummer.

Arbeids-EKGhttps://sykehuset-innlandet.no/behandlinger/arbeids-ekgArbeids-EKGAArbeids-EKGArbeids-EKGArbeids-EKGArbeids-EKG[{"Title":"Sykehuset i Elverum","Department":"Indremedisin, Elverum|bd0c5571-5bea-4c2c-bb97-d8db0b48a91d","Locations":"Sykehuset i Elverum|ab75c482-3750-4e94-9c5d-fe130723b162","TitleExtension":", Elverum","LocationQueryString":"?sted=sykehuset-i-elverum","FNSPOrganizationNumber":"974631768"},{"Title":"Sykehuset i Gjøvik","Department":"Medisinsk poliklinikk, Gjøvik|9cd8a97b-6bc4-47ab-9f02-875f3dbb203a","Locations":"Sykehuset i Gjøvik|afda4986-3129-4997-b7be-d60c5290f4a1","TitleExtension":", Gjøvik","LocationQueryString":"?sted=sykehuset-i-gjovik","FNSPOrganizationNumber":"974632535"},{"Title":"Sykehuset i Hamar","Department":"Medisinsk poliklinikk, Hamar|e2b644cb-4255-40fc-a1f2-66cf0d43e521","Locations":"Sykehuset i Hamar|39221729-e00f-4451-b810-0f9af56ac41e","TitleExtension":", Hamar","LocationQueryString":"?sted=sykehuset-i-hamar","FNSPOrganizationNumber":"974724960"},{"Title":"Sykehuset i Kongsvinger","Department":"Medisinsk poliklinikk, Kongsvinger|8c4c84e2-4307-4ff4-b302-e5857e79aed9","Locations":"Sykehuset i Kongsvinger|3e8c7196-82b6-4d71-b7b2-71e96597d984","TitleExtension":", Kongsvinger","LocationQueryString":"?sted=sykehuset-i-kongsvinger","FNSPOrganizationNumber":"974631776"},{"Title":"Sykehuset i Lillehammer","Department":"Medisinsk undersøkelsesenhet, Lillehammer|a96c871e-e767-47c4-9b9d-cef84446a67e","Locations":"Sykehuset i Lillehammer|e1a695f2-bf9d-46cc-93ea-f64ebf45811d","TitleExtension":", Lillehammer","LocationQueryString":"?sted=sykehuset-i-lillehammer","FNSPOrganizationNumber":"874632562"},{"Title":"Sykehuset på Tynset","Department":"Medisinsk poliklinikk, Tynset|964a47b4-0e7d-4b59-a729-c6ec5820b106","Locations":"Sykehuset på Tynset|df471d8c-b781-430b-bf75-cf79e089eb0e","TitleExtension":", Tynset","LocationQueryString":"?sted=sykehuset-pa-tynset","FNSPOrganizationNumber":"974725215"}]
EKGhttps://sykehuset-innlandet.no/behandlinger/ekgEKGEEKGEKGEKGEKG[{"Title":"Granheim","Department":"","Locations":"Rehabilitering Granheim|7214f3bc-8d80-40c4-b435-f9c6dd509cb7","TitleExtension":", Granheim","LocationQueryString":"?sted=granheim","FNSPOrganizationNumber":"974632543"},{"Title":"SI Lillehammer","Department":"Medisinsk undersøkelsesenhet, Lillehammer|a96c871e-e767-47c4-9b9d-cef84446a67e","Locations":"SI Lillehammer|e1a695f2-bf9d-46cc-93ea-f64ebf45811d","TitleExtension":", Lillehammer","LocationQueryString":"?sted=si-lillehammer","FNSPOrganizationNumber":"874632562"},{"Title":"SI Gjøvik","Department":"Medisinsk poliklinikk, Gjøvik|9cd8a97b-6bc4-47ab-9f02-875f3dbb203a","Locations":"SI Gjøvik|afda4986-3129-4997-b7be-d60c5290f4a1","TitleExtension":", Gjøvik","LocationQueryString":"?sted=si-gjovik","FNSPOrganizationNumber":"974632535"},{"Title":"SI Kongsvinger","Department":"Medisinsk poliklinikk, Kongsvinger|8c4c84e2-4307-4ff4-b302-e5857e79aed9","Locations":"SI Kongsvinger|3e8c7196-82b6-4d71-b7b2-71e96597d984","TitleExtension":", Kongsvinger","LocationQueryString":"?sted=si-kongsvinger","FNSPOrganizationNumber":"974631776"},{"Title":"SI Tynset","Department":"Medisinsk poliklinikk, Tynset|964a47b4-0e7d-4b59-a729-c6ec5820b106","Locations":"SI Tynset|df471d8c-b781-430b-bf75-cf79e089eb0e","TitleExtension":", Tynset","LocationQueryString":"?sted=si-tynset","FNSPOrganizationNumber":"974725215"},{"Title":"SI Elverum","Department":"Indremedisin, Elverum|bd0c5571-5bea-4c2c-bb97-d8db0b48a91d","Locations":"SI Elverum|ab75c482-3750-4e94-9c5d-fe130723b162","TitleExtension":", Elverum","LocationQueryString":"?sted=si-elverum","FNSPOrganizationNumber":"974631768"},{"Title":"SI Hamar","Department":"Medisinsk poliklinikk, Hamar|e2b644cb-4255-40fc-a1f2-66cf0d43e521","Locations":"SI Hamar|39221729-e00f-4451-b810-0f9af56ac41e","TitleExtension":", Hamar","LocationQueryString":"?sted=si-hamar","FNSPOrganizationNumber":"974724960"}]

Fant du det du lette etter?
Tilbakemeldingen vil ikke bli besvart. Ikke send personlig informasjon, for eksempel epost, telefonnummer eller personnummer.