Tann/kjeve, Gjøvik

Avdelingen har tilbud innen tann, kjeve og oralkirurgi. Utfører behandling både poliklinisk, dagkirurgisk og ved innleggelse.

Kontakt

Oppmøtested
Inngang 4, plan 2
Telefon
06200

SI Gjøvik

Besøksadresse
Kyrre Grepps gate 11(Google maps)
2819 Gjøvik
Telefon
06200

Praktisk informasjon

Allergi

​​​Det er tillatt å ta med blomster på sykehuset, unntaket er kirurgisk avdeling. Vær oppmerksom på at en del reagerer allergisk mot blomster og parfyme. Vi ber om at det tas hensyn til dette. Kontakt alltid personalet og spør før du tar med blomster inn på en avdeling.

Det er ikke tillatt med dyr på sykehuset. Førerhunder og terapihunder er tillatt.​

Apotek

SI Gjøvik har eget apotek.

Åpningstider
Mandag til fredag: 09.00-16.00 
Lørdag og søndag: Stengt​​

Beliggenhet
​Sykehusapoteket ligger i 1. etasje ved sykehusets hovedinngang.

Besøk Sykehusapoteket Gjøvik sin nettside

Betaling

Du får dekket deler av dine utgifter ved behandling hos lege, på poliklinikken eller andre behandlingsinstitusjoner, men du må betale en egenandel. Frikort for helsetjenester får du når du har betalt over et visst beløp i egenandeler. Det er ulike egenandeler avhengig av type helsetjeneste.

Les mer om egenandel og frikort her

Foto og film

​​Det er tillatt å ta bilder og filme på Sykehuset Innlandets områder, men vær oppmerksom på at pasienter, pårørende og helsepersonell ikke skal fotograferes eller filmes uten samtykke. 

Internett

​Pasienter og pårørende kan logge inn det trådløse nettverket.
Det har navnet Sykehus gjest.
Første gang må du registere deg med telefonnummer.

HELSEbuss

​HELSEbussen er tilpasset pasienter og tilbyr god komfort, egne plasser for bårer og rullestol samt heis, handicaptoalett og helsepersonell.

Har du fått innkallingsbrev til sykehus kan du ringe Pasientreiser på telefon 05515 for reservasjon av plass. Behandler kan også bestille plass direkte for reiser på medisinsk grunnlag.

Les rutetider her ​

Kantine/kiosk

Kantine
Sykehuset har egen kantine som er åpen for pasienter og pårørende. Kantina holder åpent 09.30-14.00.

Kiosk
Narvesen ligger ved sykehusets hovedinngang i 1. etasje. Åpningstider er 07.00-20.00 mandag til fredag og 10.00-18.00 lørdag og søndag.

Mobilbruk

​Det er tillatt å bruke mobiltelefon i sykehusets lokaler, men vær oppmerksom på at mobiltelefonen skal være slått helt av i lokaler skiltet med "Mobilfri sone". 

Ringelyden på mobiltelefonen skal til enhver tid være satt på lydløs. Vi ber alle pasienter og pårørende vise hensyn og unngå unødvendig støy. 

Offentlig transport

Bybussens rutenummer 33 og 34 passerer sykehuset i Gjøvik på sin rute. Begge rutene starter og stopper ved Skysstasjonen på Gjøvik, som også er endestasjonen for Gjøvikbanen (tog). Holdeplassen er i Sverdrups gate, 150 meter fra hovedinngangen

Langrute nr. 151 mellom Lillehammer og Gjøvik har en morgenrute og en ettermiddagsrute som starter ved sykehuset i Gjøvik.

Langrute 161 mellom Gjøvik, Dokka og Fagernes har fem daglige avganger fra sykehuset i Gjøvik.

Det er god tilgang på drosjer ved sykehuset.

Parkering

Pasienter og besøkende kan parkere i sykehusets parkeringshus i Ludvig Skattums gate​. Avgiftstider er mandag til fredag mellom kl. 08.00-15.00. Ellers er det gratis å parkere her. Det er også parkeringsmuligheter i gatene omkring sykehuset.

Betaling kan skje forskuddsvis med mynt, eller etterskuddsvis med kreditt- eller bensinkort. Priser: Kr 16,- per time / kr 60,- per døgn ​(med forbehold om endringer).

Blodgivere kan parkere gratis på egne reserverte plasser i forbindelse med blodgivning. Blodgivere må da ha et gyldig parkeringsbevis fra sykehusets blodbank liggende godt synlig i frontruten.​ Parkeringsplassene ligger på østsiden (3 stk.) og vestsiden (2 stk.)​ av Ludvig Skattums gate ved sykehuset.

Elbil-parkering finnes på parkeringsplassen på sørsiden av sykehuset, i krysset mellom Ludvig Skattums gate og Johan Sverdrups gate.

Handikap-parkering finnes ved hovedinngang og legevakt og er gratis for personer med gyldig HC-bevis liggende godt synlig i frontruten.​

Andre: Pårørende til akutt syke og dødene pasienter, foreldre til barn som skal til dagbehandling og følgepersoner til fysisk/psykisk funksjonshemmede pasienter kan henvende seg til avdelingen de skal til for å få parkeringsbevis.​​

Pasienthotell

​Pasienthotellet ved sykehuset på Gjøvik ligger i 3. etasje og har 18 senger som kan brukes av pasienter, pårørende og besøkende.

Pasientreiser

​Ved reiser til eller fra offentlig godkjent behandling kan du ha rett til å få dekket reiseutgifter i etterkant. Som hovedregel vi du få dekket utgiftene med en standardsats per kilometer, om reiseveien er over 10 kilometer.

Ta kontakt med Pasientreiser på telefon 05515 hvis du skal bestille reise eller har spørsmål.

Les om pasientreiser på helsenorge.no

Prestetjeneste og åndelig omsorg

Det er ansatt sykehusprester ved alle sykehusene, unntatt SI Tynset. Der formidler de ansatte kontakt med prest ved behov. Sykehusprestene tilkalles via de ansatte på avdelingen hvor du eller pasienten er innlagt. For mange mennesker er religiøs tro og praksis en trygghetsfaktor og kilde til livskraft. I Sykehuset Innlandet respekteres alle religioner og livssyn. Prestetjenesten skal være med å legge til rette for religionsutøvelse på sykehuset og kan formidle kontakt med andre tros- og livssynssamfunn. 

Sjele​​​sorg
En stor del av sykehusprestens hverdag handler om sjelesorg, hvor samtalen er det viktigste redskap. Innholdet i sjelesorgsamtaler er ofte de eksistensielle og åndelige temaene som er forbundet med å være syk og motta behandling. Eksempel på dette er spørsmål om mening/meningsløshet, ansvar og skyld, døden, tro og livssyn, sorg, skam, ensomhet og håp.​

Ritualer
Sykehusprestene kan også sørge for ulike typer religiøse ritualer på sykehuset. Det er ofte etterspurt i forbindelse med tapssituasjoner, for eksempel ved ulykker, brå spedbarnsdød eller dødsfall som følge av kreft. Ritualene skapes ofte i nært samarbeid med pasienten og pårørende i den aktuelle situasjon. Herunder kommer også de kirkelige ritualer i form av forbønn, nattverd, dåp, skriftemål, båreandakter og annet.

Sosialt samvær

​Det finnes  fellesrom med sofaer, stoler, bord og TV. I fellesstuene og på venterom har vi diver​se aviser og magasiner til fri disposisjon.
Aviser og magasiner kan også kjøpes i kiosken på sykehuset.
Kreftpasienter har gjennom "Pusterommet" en møteplass der folk møtes gjennom fysisk aktivitet og sosialt samvær.

Sosionomtjenesten

Sykdom og ulykker kan medføre praktiske og personlige problemer, som for den enkelte og pårørende kan være vanskelig å håndtere på egenhånd.​ Som en del av Sykehuset Innlandets helhetlige pasientbehandling kan sosionomtjenesten gi hjelp, råd og veiledning til pasienter og pårørende som ønsker det.

Sosionomtjenesten kan bistå pasienter og deres pårørende slik at de bedre mestrer en krevende livssituasjon, som følge av sykdom eller skade.

Sosionomen kan

  • Kartlegge hjelpebehov
  • Gi hjelp og veiledning i forhold til økonomi, bosituasjon, arbeid, studier, hjemmesituasjon og andre praktiske ting
  • Ta kontakt med hjelpeapparatet utenfor sykehuset, for eksempel Nav
  • Informere om rettigheter og hjelpeinstanser/-tiltak
  • Tilby hjelp og veiledning angående pasientreiser og andre refusjonsordninger
  • Ha støttesamtaler, gi råd og veiledning ved følelsesmessige reaksjoner og vanskelige tanker. Gjelder også pårørende.
  • Undervise i sosialfaglige spørsmål overfor helsepersonell, pasienter og pårørende
Det er pleiepersonale som formidler kontakt med sosionom​.
 
 

Tolketjeneste

Helsetjenesten har et ansvar for å sikre god kommunikasjon mellom helsepersonell og pasienter med begrensede norskkunnskaper. Ved behov skal det bestilles kvalifisert tolk.

Les mer om rett til tolk her

Visdomstenner - fjerninghttps://sykehuset-innlandet.no/behandlinger/visdomstenner-fjerningVisdomstenner - fjerningVVisdomstenner, operasjonVisdomstenner, operasjonVisdomstenner, operasjonVisdomstenner, operasjon