Religionspsykologisk senter

Senteret har som målsetting å styrke den kliniske kompetansen når det gjelder religion, livssyn og eksistensielle spørsmål. Dette skjer gjennom forskning, undervisning og nettverksbygging.

 

Les mer om Religionspsykologisk senter

Religionspsykologisk senter

Religionspsykologi handler om å studere religion og livssyn som opplevelse, atferd og funksjon.

Les mer om religionspsykologisk forskning

Kontaktpersoner

Lars Danbolt
Forskningsveileder
Professor og veileder
Mobil: 941 46 581

Sigrid Helene Kjørven Haug
Forsker
Mobil: 908 93 165

Kontakt

Arrangementer

  • 21.08 mandag
    IAPR konferansen

    Den internasjonale fag- og forskningsorganisasjonen i religionspsykologi (IAPR) arrangerer sine konferanser annethvert år. Her møtes fagfolk og forskere fra hele verden og deler sine nyeste forskningsfunn i feltet.