Nasjonal ROP-tjeneste

Målsettingen med Nasjonal kompetansetjeneste for samtidig rusmisbruk og psykisk lidelse (ROP) er å sikre nasjonal kompetanseutvikling og kompetansespredning innenfor fagområdet rusproblemer og psykiske problemer.


Les mer om Nasjonal ROP-tjeneste

Nasjonal ROP-tjeneste

Målgruppene for tjenestens arbeid er ansatte i tverrfaglig spesialisert behandling, psykisk helsevern, kommunens helse- og omsorgstjenester inkludert Nav og frivillige organisasjoner, samt brukere/pasienter og deres pårørende.

Hva er ROP-lidelser?

Personer med ruslidelser har ofte samtidige psykiske lidelser, og personer med psykiske lidelser har hyppigere ruslidelser enn gjennomsnittet i befolkningen. Kombinasjonen ruslidelser og psykiske lidelser kalles Rop-lidelser.

Mennesker med Rop-lidelser har krav på utredning, diagnostikk og behandling, men har i mange tilfeller ikke fått den behandlingen de burde ha. De har ofte sammensatte utfordringer og trenger koordinert innsats fra et bredt spekter av hjelpeapparatet, ulike deler av spesialisthelsetjenesten, kommunehelsetjenenesten og NAV.

Les mer på ROP sin nettside

 

 

Kontakt

Telefon
91506200
Kjonerud kompetansesenter
Besøksadresse
Løvstadvegen 7(Google maps)
2312 Ottestad
Telefon
91506200

Arrangementer

  • Tirsdag 05.02.
    PRISM

    PRISM-CV (DSM-IV) er et semistrukturert diagnostisk intervju som er utviklet spesielt for å skille symptomer som skyldes rus og abstinens fra symptomer som er knyttet til psykisk lidelse.

Fant du det du lette etter?
Tilbakemeldingen vil ikke bli besvart. Ikke send personlig informasjon, for eksempel epost, telefonnummer eller personnummer.