Nasjonal ROP-tjeneste

Målsettingen med Nasjonal kompetansetjeneste for samtidig rusmisbruk og psykisk lidelse (ROP) er å sikre nasjonal kompetanseutvikling og kompetansespredning innenfor fagområdet rusproblemer og psykiske problemer.


Les mer om Nasjonal ROP-tjeneste

Nasjonal ROP-tjeneste

Målgruppene for tjenestens arbeid er ansatte i tverrfaglig spesialisert behandling, psykisk helsevern, kommunens helse- og omsorgstjenester inkludert Nav og frivillige organisasjoner, samt brukere/pasienter og deres pårørende.

Hva er ROP-lidelser?

Personer med ruslidelser har ofte samtidige psykiske lidelser, og personer med psykiske lidelser har hyppigere ruslidelser enn gjennomsnittet i befolkningen. Kombinasjonen ruslidelser og psykiske lidelser kalles Rop-lidelser.

Mennesker med Rop-lidelser har krav på utredning, diagnostikk og behandling, men har i mange tilfeller ikke fått den behandlingen de burde ha. De har ofte sammensatte utfordringer og trenger koordinert innsats fra et bredt spekter av hjelpeapparatet, ulike deler av spesialisthelsetjenesten, kommunehelsetjenenesten og NAV.

Les mer på ROP sin nettside

 

 

Kontakt

Arrangementer

  • 10.1 onsdag
    ROP-dagen

    Hvorfor aksepterer vi at ROP-brukere lever kortere enn andre, og hvordan sikre bedre fysisk helse? Dette er tema på ROP-dagen 2018.

Fant du det du lette etter?
Tilbakemeldingen vil ikke bli besvart. Ikke send personlig informasjon, for eksempel epost, telefonnummer eller personnummer.