TSB, Enhet for utredning

Enhetens primæroppgave er å utrede pasienter med sammensatte og komplekse lidelser, ofte inkludert avhengighet av rusmidler/vanedannende legemidler. Pasienten må være forsøkt utredet på DPS eller kommunalt nivå før utredningsenheten vurderer innleggelse. Enheten har behandlingstilbud både på Sanderud og Reinsvoll. 

Kontakt

Telefon
06200
Besøksadresser og praktisk informasjon