TSB, Enhet for utredning

Enhetens primæroppgave er å utrede pasienter med sammensatte og komplekse lidelser, ofte inkludert avhengighet av rusmidler/vanedannende legemidler. Pasienten må være forsøkt utredet på DPS eller kommunalt nivå før utredningsenheten vurderer innleggelse. Enheten har behandlingstilbud både på Sanderud og Reinsvoll. 

Kontakt

Telefon
06200