HELSENORGE

Koloskopi, Tynset

Koloskopi er en prosedyre hvor en spesialist grundig undersøker innsiden av tykktarmen. Undersøkelsen foretas med et koloskop, som er en myk og fleksibel slange med et kamera i enden. Bildet fra kameraet overføres til en skjerm som legen ser på mens undersøkelsen utføres. Det kan tas vevsprøver fra slimhinnen og man kan fjerne polypper via koloskopet.