HELSENORGE

Diabetes, mestringskurs Gjøvik

Vi tilbyr mestringskurs til deg med type 2 diabetes og mestringskurs (insulin-karbohydratsvurderingskurs) til deg med type 1 diabetes. Pårørende er velkommen til å delta.

Henvisning - du må ha henvisning for å delta

du må ha henvisning for å delta

Henvisning sendes elektronisk eller til:

Sykehuset Innlandet
Medisinsk poliklinikk
Kyrre Grepps gate 11
2819 Gjøvik

OM MESTRINGSKURS

Målsettingen med mestringskursene er at både pasient og pårørende kan få økt kunnskap om sykdommen gjennom informasjon og opplæring fra fagpersonell og likeperson, samt utveksle erfaringer med andre i samme situasjon.

Det er en egenandel på 375 kroner for kurset. Egenandelen blir automatisk oppført i ditt grunnlag for frikort.

  • Deltakere har rett på fri fra arbeid for å delta på kurset.
  • Pårørende kan søke om velferdspermisjon etter avtale med sin arbeidsgiver.
  • Har du behov for å overnatte, må du ordne det selv. 
  • Er det spesielle hensyn vi må ta? Gi beskjed ved påmelding.


Her kan du lese om hvordan du får dekket reiseutgifter (helsenorge.no) 

Eventuelt kan du ringe 915 05 515.

​Mestringskurs arrangeres i samarbeid med Kompetansetjeneste for pasient- og pårørendeopplæring​ i Sykehuset Innlandet. De er forankret i lov om spesialisthelsetjenesten.

Fant du det du lette etter?