Helsenorge

Diabeteskurs, Hamar

Vi tilbyr et to-dagers mestringskurs for deg med diabetes 2.
Pårørende er velkommen til å delta. Det er en begrensning på ti deltakere per kurs.

Om mestringskurs

7. + 8. april (ekstrakurs hvis behov)
19. + 20. mai
2. + 3. juni (ekstrakurs hvis behov)
15. + 16. september
15. + 16. desember

Målsettingen med mestringskursene er at både pasient og pårørende kan få økt kunnskap om sykdommen gjennom informasjon og opplæring fra fagpersonell og likeperson, samt utveksle erfaringer med andre i samme situasjon.

Det er en egenandel på 375 kroner for kurset.
Egenandelen blir automatisk oppført i ditt grunnlag for frikort.

  • Deltakere har rett på fri fra arbeid for å delta på kurset.
  • Pårørende kan søke om velferdspermisjon etter avtale med sin arbeidsgiver.
  • Har du behov for å overnatte må du ordne det selv. 
  • Er det spesielle hensyn vi må ta? Gi beskjed ved påmelding.


Her kan du lese om hvordan du få dekket reiseutgifter (helsenorge.no).  Eventuelt kan du ringe 915 05 515.

​Mestringskurs arrangeres i samarbeid med Ressurssenteret for pasient og pårørendeopplæring i Sykehuset Innlandet. De er forankret i lov om spesialisthelsetjenesten. 


Fant du det du lette etter?