HELSENORGE

Epilepsi, barn og unge

Vi tilbyr mestringskurs for pårørende til barn og unge med epilepsi to ganger i året.

Henvisning - du må ha henvisning for å delta

du må ha henvisning for å delta

Henvisning sendes elektronsik eller per post til:

Sykehuset Innlandet
Barnepoliklinikken (ved seksjonsoverlege Vesna Bryn), 
Anders Sandvigs gate 17,
2629 Lillehammer.

Deltagelse på kurset krever henvisning av lege på barneavdelingen eller fastlege. 
Henvisningen må inneholde navn på barn/ungdom og antall pårørende.

På kurset deltar seksjonsoverlege barneavdeling, overlege BUP, sykepleiere, og LMS-koordinator. I tillegg deltar brukerrepresentant fra Epilepsiforbundet.

Ingen egenandel for kursdagen. Deltakere har rett på fri fra arbeid for å delta på kurset. Reiseutgifter dekkes på samme måte som til polikliniske timer.

Program

09.00 Velkommen

09.15 Hvordan en som forelder kan oppleve å få barn med epilepsi, ved forelder og brukerrepresentant

10.00 Hva er epilepsi? Forskjellige typer anfall. Behandlinger og medisinbruk, ved barnelege

11.15 Lunsj (blir servert)

12.00 Praktiske tiltak, ved sykepleiere

12.55 En ny hverdag - med mange spørsmål, sjokk, sorg og usikkerhet på vei mot trygghet og mestring, ved overlege BUP

13.50 Orientering om Norsk Epilepsiforbund, ved brukerrepresentant

14.20 Orientering om rettigheter, ved sosionom i Sykehuset Innlandet

15.00 Erfaringer i en ny hverdag - alle

16.00 Avslutning

Forbehold om endringer i programmet.
Oppdaterte smittevernregler når det gjelder COVID 19 blir fulgt nøye opp.

Fant du det du lette etter?