HELSENORGE

Gruppetilbud for søsken til barn med sammensatte behov

Søsken til barn med sammensatte behov kan oppleve mange følelsesmessige og praktiske utfordringer. Dette er et tilbud hvor deltakerne kan bli kjent med andre i lignende situasjon og få utveksle erfaringer.

Hva innebærer gruppetilbud for søsken?
Habiliteringsavdelingen i Hedmark, barneseksjonen gir et tverrfaglig tilbud til barn og unge fra 0 – 18 år med medfødt eller tidlig ervervet nevrologisk funksjonsnedsettelse.

Et av våre mål er å være familiefokusert. Søsken til barn med sammensatte behov kan oppleve mange følelsesmessige og praktiske utfordringer.

Søskens opplevelse av situasjonen er forskjellig og blant annet avhengig av hvilke funksjonsnedsettelse barnet har og i hvilken grad familielivet påvirkes. Hensikten med tilbudet er å påvirke utvikling av søskens livssituasjon, som igjen vil påvirke familielivet som barnet med funksjonsnedsettelse er en del av.
Tilbudet skal bidra til at deltakerne blir kjent med andre i lignende situasjoner. Søsken vil bli sett, hørt og får være i sentrum.

Vi vil gi deltakerne mulighet til å arbeide sammen om konstruktive løsninger på situasjoner som man opplever som vanskelige, samt ha et sted hvor man åpent kan snakke om hvordan det er å ha en bror/søster med sammensatte behov.

Målgruppe: søsken i alderen 8–14 år.

Organisering av tilbudet
1.dag kl. 09.00 – 15.30 samling for søsken og kl 18.00-19.30 foreldresamling
2.dag kl. 09.00 – 13.00 samling for søsken

Melde interesse
Foreldre melder til Habiliteringstjensten i samråd med søsken på epost:
si.hab.hed@sykehuset-innlandet.no (merkes med navn og søskengruppe)

Alle får skriftlig tilbakemelding om man har fått plass. Deltakere som mottar plass, vil få nærmere informasjon om datoer for samlingene og innhold i tilbudet.

Fant du det du lette etter?