Helsenorge

Hypothyreose mestringskurs

Medisinsk avdeling Hamar arrangerer pasient- og pårørendeopplæring for deg med lavt stoffskifte.

Henvisning - du må ha henvisning for å delta

du må ha henvisning for å delta

Sykehuset Innlandet
Medisinsk avdeling Hamar
Serviceboks 2326 Hamar

Hensikten med kurset er at pasienter og deres pårørende skal få informasjon, utveksle erfaringerer og bli bedre i stand til å takle hverdagen med stoffskiftesykdom.

Kurset, som er forankret i Lov om spesialisthelsetjenesten § 3-8, om opplæring av pasienter og pårørende, er tverrfaglig og du vil møte lege, sykepleier, ernæringsfysiolog, likemann og representanter fra Stoffskifteforbundet.

Egenandel

Egenandel på kr. 375,- for kurset (2020), kan føres på egenandelskortet.
Deltakere har rett på fri fra arbeid for å delta på kurset.
Reiseutgifter dekkes på samme måte som til polikliniske timer.

Fant du det du lette etter?