HELSENORGE

Kols

Vi tilbyr mestringskurs til deg med Kols. Du kan delta på kurset uavhengig av sykdomsgrad. Vi oppfordrer deg til å ta med en pårørende som du ønsker skal lære mer om din diagnose, for å forstå din situasjon bedre.

Henvisning - du må ha henvisning for å delta

du må ha henvisning for å delta

Henvisning sendes fra behandlende lege. Den kan sendes elektronisk eller på post til:

Granheim lungesykehus
Turrsveveien 3A
2656 Follebu

Pårørende trenger ikke henvisning, men skal registreres som deltakere.

Elektronisk kurs

Du kan bruke nettbrett, pc eller smarttelefon og koble deg opp uten noen spesiell applikasjon. Vi inviterer deg til å ringe inn til vårt virtuelle møterom via Norsk Helsenett https://join.nhn.no/

Om kurset

Følgende faggrupper deltar på kurset:
Lungelege, sykepleier, ernæringsfysiolog, ergoterapeut, fysioterapeut, sosionom og brukerrepresentant.

Fullstendig program får du etter påmelding.

Ved å delta i kurset på videokonferanse vil du få faglig informasjon fra helsepersonell.
I tillegg deltar en erfaren bruker som vil dele sine erfaringer om praktiske hverdagstips og informasjon.
Vi legger opp til samtaler i den grad kursdeltakerne ønsker å være aktive fra sitt nettbrett/PC/mobiltelefon. Du har derfor mulighet til å se/høre andre med samme sykdom og utveksle hverdagserfaringer ved å stille spørsmål, kommentere innledningene.

Egenandel

Egenandel på 351 kroner for hele kurset.
Egenandelen blir ført opp automatisk og elektronisk i ditt grunnlag for frikort.
Deltakere har rett på fri fra arbeid for å delta på kurset.
Pårørende betaler ikke egenandel.

Fant du det du lette etter?