Ny giv / Poliklinikk for smerte og sammensatte lidelser

Langvarig og sammensatte smerter - gruppetilbud

Ny Giv er et poliklinisk gruppebehandlingstilbud for personer med langvarige og sammensatte smertetilstander. Hensikten med gruppebehandlingstilbudet er å bidra til økt mestring av hverdagen og økt funksjonsnivå på tross av smerter.

Henvisning og vurdering

Lege, manuellterapeut eller kiropraktor kan henvise til behandlingen. Kriteriet for å bli vurdert til dette tilbudet er at deltageren er diagnostisk avklart og motivert for å delta aktivt i en gruppe.

Overlege ved vår enhet vurderer på bakgrunn av henvisningen om du har rett til helsehjelp. Dersom det vurderes at du har rett til helsehjelp vil du bli kalt inn til kartleggingssamtale for å avklare om behandling i gruppe er et egnet tilbud.

Henvisningen sendes til:
Poliklinikk for smerter og sammensatte lidelser
Avdeling for Fysikalsk medisin og rehabilitering, Ottestad
Jørgen Jensens vei 7
2312 Ottestad

Før

Før du eventuelt får tilbud om å delta i gruppebehandlingen inviteres du til en kartleggingssamtale. Der ønsker vi å informere om tilbudet, samt å avklare våre og dine forventninger.  Sammen gjør vi en vurdering om behandling i gruppe er et egnet tilbud for deg. En forutsetning for at du får tilbud om å delta er at du er villig til å forplikte deg til å delta være med på hele behandlingen.

Dersom du får tilbud om å delta i gruppebehandlingen får du innkalling med tidspunkter for behandlingstilbudet. Din fastlege/henviser blir informert om du skal delta eller ikke.


Under

Behandlingstilbudet har 8 samlinger med 12 – 15 deltakere. Samlingene foregår annenhver, vanligvis på onsdager.  Hver samling varer fra klokka 12.00 til 15.00.

Samlingene består av en temadel og en aktivitetsdel. Vi vektlegger salutogenesetisk modell. Det betyr at vi jobber med helsefremmende prosesser i form av dialogbasert undervisning, refleksjoner og erfaringsutveksling i grupper.
Alle samlinger har lett/ lavdosert aktivitet i sal eller basseng, etter eget ønske. 

Temaer i samlingene:                                                                                                                                                       

 • forventninger og egne ønsker for deltagelse
 • tankens kraft
 • meg og omgivelsene
 • smerteforståelse
 • stressmestring
 • fysisk aktivitet og hvile
 • mat og smerter
 • søvn
 • fra ønske til handling
 • ringen om mestring og veien videre        


Medvirkende faggrupper er spesialsykepleier, spesialfysioterapeut, psykolog, lege/spesialist i fysikalsk medisin, ernæringsfysiolog og sosionom for individuell veiledning hvis behov.                                                                                    
                                                                       

Etter

Etter endt gruppebehandling sendes det en kortfattet epikrise (beskrivelse) til henviser/ fastlege med evaluering av deltagerens utbytte.

Kontaktinformasjon

Transport

Offentlig transport

​Nærmeste busstopp er Jørgen Jensens veg og Kjonerud.​

Informasjon om rutetider

Parkering

​Det er gratis parkering for pasienter og pårørende på området.

Pasientreiser

Reiser du til og fra offentlig godkjent behandling, kan du ha rett til å få dekket reiseutgifter. På helsenorge.no kan du søke om å få dekket reiseutgifter. Søknadsskjema på papir finner du på helsenorge.no eller hos din behandler. Har du spørsmål, trenger du hjelp til utfylling av søknad eller bestilling av reise? Ring pasientreiser på telefon 915 05 515.

Les mer om pasientreiser

Praktisk informasjon

Betaling

Du får dekket deler av dine utgifter ved behandling hos lege, på poliklinikken eller andre behandlingsinstitusjoner, men du må betale en egenandel. Frikort for helsetjenester får du når du har betalt over et visst beløp i egenandeler. Det er ulike egenandeler avhengig av type helsetjeneste.

Les mer om egenandel og frikort her

Foto og film

​​Det er tillatt å ta bilder og filme på Sykehuset Innlandets områder, men vær oppmerksom på at pasienter, pårørende og helsepersonell ikke skal fotograferes eller filmes uten samtykke. 

Mat og drikke

​Innlagte pasienter serveres følgende måltider:

 • Frokost
  07.45 mandag til fredag / 08.00 lørdag og søndag
 • Lunsj
  12.00
 • Middag
  15.15 mandag til fredag / 13.00 lørdag og søndag
 • Kveldsmat
  19.30 mandag til fredag / 18.00 lørdag og søndag

Enkelte pasientgrupper kan ha andre måltidstider. De det gjelder får beskjed om dette.

Gi beskjed til personalet dersom det ønskes senkvelds, eller om du på grunn av sykdom eller diett ønsker mat utenom de oppsatte måltidene.

Mat til pårørende
Pårørende kan kjøpe mat i spisesalen på post 2.

Nærmeste kiosk og butikk ligger på Vikasenteret, om lag 400 meter fra avdelingen.​

Sosialt samvær og aktivitetstilbud

​På hver sengepost finnes det et fellesrom med TV. Ved inngangen i 1. etasje er det stoler og bord.​​

Tolketjeneste

Helsetjenesten har et ansvar for å sikre god kommunikasjon mellom helsepersonell og pasienter med begrensede norskkunnskaper. Ved behov skal det bestilles kvalifisert tolk.

Les mer om rett til tolk her

Trådløst nettverk / Wi-Fi

​Pasienter og pårørende kan logge på det trådløse nettverket "SykehusGjest". Første gang må du registere deg med telefonnummer.

Ved innleggelse

Aviser​
På fellesrommene finnes aviser til fri dispos​isjon, blant annet Hamar Arbeiderblad, Østlendingen og Glåmdalen.​

Badebass​eng​
Det er mulig å benytte bassenget om kvelden og i helgen dersom det er ledig. Det er ikke tillatt å bruke bassenget alene. Nøkkel hentes på vaktrommet på post 2 og må leveres tilbake innen 21.30. Se vedlegg i perm angående tilgjengelige tider.

D​​y​r​​​
Det er ikke tillatt med dyr på rehabiliteringsavdelingen. Førerhunder og terapihunder er tillatt.​

Overnatting/rom
Avdelingen har dobbeltrom og enkeltrom. Felles toalett og bad ligger i nærheten av rommene. Det er ikke TV på pasientrommene, men det finnes i fellesrom.​

Det kan være mulig for pårørende å overnatte. Dette må avtales i god tid i forveien fordi rommene også benyttes som pasientrom. Kontakt avdelingen for mer informasjon.

Det finnes flere hoteller og andre overnattingsmuligheter i nærheten av rehabiliteringsavdelingen.

Røyking​​
Rehabiliteringsavdelingen er røykfri. Røyking må kun foregå på anviste plasser.

Fant du det du lette etter?