HELSENORGE
Insomni

Medikamentell behandling av søvnproblemer

Denne teksten omhandler medikamentell behandling av den vanligste søvnlidelsen, insomni (søvnløshet). Andre medikamenter kan være aktuelle ved de andre søvnsykdommene, og omtales ikke her.