Psykose - familie- og nettverksarbeid, Reinsvoll

Familie- og nettverksarbeid utgjør en viktig del av behandling ved psykoselidelser.

Innledning

Hensikten med å involvere familien din er blant annet å:
 

 • Redusere risikoen for tilbakefall for deg.
 • Bedre samarbeidet mellom deg, familiemedlemmer og behandlingsapparatet.
 • Gi familien undervisning, støtte og råd.
 • Bedre sosial fungering og etterlevelse av behandlingen for pasienten.
 • Øke mestringsevnen, kommunikasjon og problemløsning i familien.

Familiearbeidet foregår i samarbeid med deg, og blir ikke satt i gang uten din eller familiens samtykke.

Vi deler inn familie- og nettverksarbeidet i:

 • Enkeltfamilietilbud
 • Flerfamilietilbud
 • Nettverk
 • Barn av psykisk syke

1. Før

Familie- og nettverksarbeid er en del av et behandlingsforløp. Det er behandlingsteamet ditt som i fellesskap med deg setter opp din plan over behandlingen, og den vil tilpasses dine og familiens behov.

2. Under

Enkeltfamilietilbud

Strukturerte enkeltfamilietilbud inneholder følelsesmessig og praktisk støtte, undervisning (psykoedukasjon), hjelp til problemløsning, hjelp til intern kommunikasjon og mestring av kriser. Familier som har annen kulturell bakgrunn enn norsk får støtte til å bruke erfaringer fra egen kultur. 

Flerfamilietilbud

Pasienter med langvarige psykoselidelser får tilbud om å delta i flerfamilegrupper sammen med nære familiemedlemmer, og tilbudet inneholder følelsesmessig og praktisk støtte, undervisning (psykoedukasjon), hjelp til problemløsning, hjelp til intern kommunikasjon og mestring av kriser. Familier som har annen kulturell bakgrunn enn norsk får støtte til å bruke erfaringer fra egen kultur.  

Nettverk

Du får støtte til  å opprettholde og eventuelt styrke det sosiale nettverket ditt. Vi har fokus på å motivere til bruk av sosiale arenaer eller sosiale arrangement i nærmiljøet sammen med venner og familie. 

Barn av psykisk syke

Våre barneansvarlig ansatte bidrar til å fremme barnefokuset i avdelingen, bistår behandleren din og tilbyr samtaler med dine barn.

3. Etter

Familie- og nettverksarbeid er en del av et behandlingsforløp, og krever ingen spesiell etterbehandling.

Kontakt

SI Reinsvoll

Besøksadresse
Presteseter 1(Google maps)
2840 Reinsvoll
Telefon
06200

Praktisk informasjon

Allergi

​​​Det er tillatt å ta med blomster på sykehuset, unntaket er kirurgisk avdeling. Vær oppmerksom på at en del reagerer allergisk mot blomster og parfyme. Vi ber om at det tas hensyn til dette. Kontakt alltid personalet og spør før du tar med blomster inn på en avdeling.

Det er ikke tillatt med dyr på sykehuset. Førerhunder og terapihunder er tillatt.​

Betaling

Du får dekket deler av dine utgifter ved behandling hos lege, på poliklinikken eller andre behandlingsinstitusjoner, men du må betale en egenandel. Frikort for helsetjenester får du når du har betalt over et visst beløp i egenandeler. Det er ulike egenandeler avhengig av type helsetjeneste.

Les mer om egenandel og frikort her

Foto og film

​​Det er tillatt å ta bilder og filme på Sykehuset Innlandets områder, men vær oppmerksom på at pasienter, pårørende og helsepersonell ikke skal fotograferes eller filmes uten samtykke. 

Trådløst nettverk / Wi-Fi

​Pasienter og pårørende kan logge på det trådløse nettverket "SykehusGjest". Første gang må du registere deg med telefonnummer.

Offentlig transport

Bussholdeplass: ​Prestes​eter (Vestre Toten).

Bussholdeplassen er rundt 750​ meter sørvest for SI Reinsvoll. Det tar rundt 10-15 minutter å gå i normalt tempo.

Opplandstrafikk; Ringrute 1 og Ringrute 2 (de går en gang i timen i hver sin retning):

 • Ringrute 1: Gjøvik skysstasjon - Kapp - Lena - Bøverbru - Reinsvoll - Raufoss - Gjøvik skysstasjon

 • Ringrute 2: Gjøvik skysstasjon - Raufoss - Reinsvoll - Bøverbru - Lena - Kapp - Gjøvik skysstasjon

Parkering

Det er parkeringsplasser på området.

Pasientreiser

​Ved reiser til eller fra offentlig godkjent behandling kan du ha rett til å få dekket reiseutgifter i etterkant. Som hovedregel vil du få dekket utgiftene med en standardsats per kilometer, dersom reiseveien er over 10 kilometer.

Ta kontakt med Pasientreiser på telefon 05515 hvis du skal bestille reise eller har spørsmål.

Les mer om pasientreiser og søk om å få dekket reiseutgifter

Tolketjeneste

Helsetjenesten har et ansvar for å sikre god kommunikasjon mellom helsepersonell og pasienter med begrensede norskkunnskaper. Ved behov skal det bestilles kvalifisert tolk.

Les mer om rett til tolk her

Praktisk informasjon

Allergi

​​​Det er tillatt å ta med blomster på sykehuset, unntaket er kirurgisk avdeling. Vær oppmerksom på at en del reagerer allergisk mot blomster og parfyme. Vi ber om at det tas hensyn til dette. Kontakt alltid personalet og spør før du tar med blomster inn på en avdeling.

Det er ikke tillatt med dyr på sykehuset. Førerhunder og terapihunder er tillatt.​

Betaling

Du får dekket deler av dine utgifter ved behandling hos lege, på poliklinikken eller andre behandlingsinstitusjoner, men du må betale en egenandel. Frikort for helsetjenester får du når du har betalt over et visst beløp i egenandeler. Det er ulike egenandeler avhengig av type helsetjeneste.

Les mer om egenandel og frikort her

Foto og film

​​Det er tillatt å ta bilder og filme på Sykehuset Innlandets områder, men vær oppmerksom på at pasienter, pårørende og helsepersonell ikke skal fotograferes eller filmes uten samtykke. 

Trådløst nettverk / Wi-Fi

​Pasienter og pårørende kan logge på det trådløse nettverket "SykehusGjest". Første gang må du registere deg med telefonnummer.

Offentlig transport

Bussholdeplass: ​Prestes​eter (Vestre Toten).

Bussholdeplassen er rundt 750​ meter sørvest for SI Reinsvoll. Det tar rundt 10-15 minutter å gå i normalt tempo.

Opplandstrafikk; Ringrute 1 og Ringrute 2 (de går en gang i timen i hver sin retning):

 • Ringrute 1: Gjøvik skysstasjon - Kapp - Lena - Bøverbru - Reinsvoll - Raufoss - Gjøvik skysstasjon

 • Ringrute 2: Gjøvik skysstasjon - Raufoss - Reinsvoll - Bøverbru - Lena - Kapp - Gjøvik skysstasjon

Parkering

Det er parkeringsplasser på området.

Pasientreiser

​Ved reiser til eller fra offentlig godkjent behandling kan du ha rett til å få dekket reiseutgifter i etterkant. Som hovedregel vil du få dekket utgiftene med en standardsats per kilometer, dersom reiseveien er over 10 kilometer.

Ta kontakt med Pasientreiser på telefon 05515 hvis du skal bestille reise eller har spørsmål.

Les mer om pasientreiser og søk om å få dekket reiseutgifter

Tolketjeneste

Helsetjenesten har et ansvar for å sikre god kommunikasjon mellom helsepersonell og pasienter med begrensede norskkunnskaper. Ved behov skal det bestilles kvalifisert tolk.

Les mer om rett til tolk her