Raskere tilbake - Helse og arbeid

Raskere tilbake-prosjketet ble avsluttet 01.01.2018. Begrepet skal ettehvert erstattes med Helse og arbeid. Her er en oversikt over tilbudet som nå finnes for arbeidstakere som er sykemeldt eller står i fare for å bli det.Tilbud i Sykehuset Innandet

Hjerneslag og traumatisk hjerneskade

Hva: 
Tverrfaglig poliklinikk og ambulant tilbud for personer etter hjerneslag og traumatisk hjerneskade

Hvor:
Ottestad

Henvisningsadresse: 
Sykehuset Innlandet HF, Ottestad
Raskere tilbake/Helse og arbeid
Hjerneskadeprosjektet
Jørgen Jensens vei 7
2312 Ottestad


Tverrfaglig poliklinikk - muskel/skjelett

Hva:
Tverrfaglig poliklinikk for muskel/skjelettplager (sammensatte lidelser)

Hvor:
Ottestad

Henvisningsadresse:
Sykehuset Innlandet HF, Ottestad
Raskere tilbake/Helse og arbeid
Muskel/skjelett poliklinikken
Jørgen Jensens vei 7
2312 Ottestad

Henvisning

Siden Raskere tilbake er ferdig som prosjekt så skal pasienter henvises på samme måte som andre pasienter.
Henvisningen behandles likt med andre pasientgrupper.
Henvisninger merkes med "Helse og arbeid" hvis det er mulig.

Kontaktperson:

Tove Lie Syljeseth: 415 65 108
E-post: tove.lie.syljeseth@sykehuset-innlandet.no

Tilbud i Helse Sør-Øst

Se oversikt over tilbudet i Helse Sør-Øst her
Se oversikt over ventetider for Raskere tilbake-tilbudet

Fant du det du lette etter?
Tilbakemeldingen vil ikke bli besvart. Ikke send personlig informasjon, for eksempel epost, telefonnummer eller personnummer.