Raskere tilbake - Helse og arbeid

Raskere tilbake er avsluttet som prosjekt. Tilbudene er nå en del av ordinær drift i Sykehuset Innlandet. Begrepet skal ettehvert erstattes med Helse og arbeid. Her er en oversikt over tilbudet som nå finnes.  

Tilbud i Sykehuset Innlandet

Hjerneslag og traumatisk hjerneskade

Hva: 
Tverrfaglig poliklinikk og ambulant tilbud for personer etter hjerneslag og traumatisk hjerneskade

Hvor:
Ottestad

Henvisningsadresse: 
Sykehuset Innlandet HF, Ottestad
Raskere tilbake/Helse og arbeid
Hjerneskadeprosjektet
Jørgen Jensens vei 7
2312 Ottestad


Tverrfaglig poliklinikk - muskel/skjelett

Hva:

Tverrfaglig poliklinikk for muskel/skjelettplager (sammensatte lidelser)

Hvor:
Ottestad


Henvisningsadresse:

Sykehuset Innlandet HF, Ottestad
Raskere tilbake/Helse og arbeid
Muskel/skjelett poliklinikken
Jørgen Jensens vei 7
2312 Ottestad

Henvisning

Pasienter henvises på samme måte som andre pasienter.
Henvisningen behandles likt med andre pasientgrupper.
Henvisninger merkes med "Helse og arbeid" hvis det er mulig.Tilbud i Helse Sør-Øst

Se oversikt over tilbudet i Helse Sør-Øst her
Se oversikt over ventetider for Raskere tilbake/Helse og arbeid-tilbudet

Fant du det du lette etter?