HELSENORGE

Rehabilitering - covid-19

Pasienter som har gjennomgått covid-19 infeksjon kan søkes inn til rehabilitering. Det forutsettes at pasienten er diagnostisk avklart og medisinsk stabil ved overføring, samt at pasienten ikke er smittebærer av koronavirus. Målgruppen er pasienter med behov for spesialisert rehabilitering etter mildt, moderat og alvorlig forløp.