HELSENORGE

Søvnfaselidelse

Døgnrytmelidelser er ganske vanlige. Forsinket søvnfaselidelse regnes som den hyppigste av døgnrytmelidelsene, og kjennetegnes av at hele søvnfasen er forskjøvet til et senere tidspunkt enn ønskelig.