Fjernbasert behandling av spilleavhengige

Spilleavhengig - fjernbasert behandling

Behandlingen er et tre-måneders program som består av skriftlige arbeidsoppgaver og telefonsamtaler. Målgruppen personer over 18 år som har problemer med pengespill. Tilbudet er nasjonalt og gratis. All behandling foregår per telefon og ved hjelp av arbeidsoppgaver på nett. Behandler ringer til deg på avtalt tidspunkt en gang i uken. Samtalen varer opp til 45 minutter.


Innledning

Tilbudet er midlertidig stengt på grunn av omlegging til ny behandlingsplattform.


Spilleavhengighet dominerer livet til den som rammes og får ofte konsekvenser for både familie, arbeid og sosiale aktiviteter. Spilleproblemer kan føre til at oppsparte midler forsvinner og kontoer tømmes. Regninger står ubetalte og gjeld etableres.

Både den spilleavhengigie og pårørende kan kjenne på fortvilelse, usikkerhet, skyld og skam. Fjernbehandling er et tilbud til den som er spill avhengig. Pårørende som vil ha hjelp kan ta kontakt med sin fastlege for å få henvisning til hjelp eller www.hjelpelinjen.no/parorende.


Henvisning og vurdering

Du trenger ikke henvisning for å delta i denne behandlingen. Egeninnsats og motivasjon vektlegges, og den enkeltes målsetting er utgangspunktet for endringsprosessen. Tilbudet er rettet mot pengespillproblematikk.


Før

Forberedelse: 3 til 6 uker (på grunn av oppdatering til ny plattform - kan ventetiden bli noe lenger)

Behandler tar kontakt med deg per telefon slik at du kan starte i behandling. Det kan ta fra tre til seks uker.

I etterkant av første samtale mottar du et brev i posten med informasjon om behandlingen, tips og råd til deg og et samtykkeskjema. Det må fylles ut og returneres slik at behandler kan etablere brukerkonto for deg.

Du mottar sms når den er klar. Da starter behandlingen.Under

Varighet: 12 uker

Behandlingen starter ved at du og behandler snakker sammen på telefon.
I samtalen får du informasjon om skriftlige oppgaver du skal gjennomføre til neste gang.

En skriftlig oppgave du kan få er å skrive ned egen motivasjon for endringsprosessen eller skrive ned fordeler og ulemper ved spilling.

Det er svært ulikt hvor lang tid deltakerne bruker på de skriftlige oppgavene. Din egen refleksjon er viktigere enn det skriftlige du leverer inn.

Dere avtaler som oftest fra uke til uke tidspunkt for neste samtale.

Temaer i behandlingen er:

  • ditt forhold til spill/spilling
  • å forstå hvorfor du spiller
  • hvilken funksjon spillingen har for deg
  • hvordan spillingen påvirker hverdagslivet ditt
  • sosiale og økonomiske konsekvenser
  • din motivasjon for å gjøre endringer i forhold til spillingen din

Behandlingsperioden varer inntil 12 uker.Etter

Du får tilbud om oppfølgingssamtaler etter behandlingens slutt.
Vi kan gi råd og anbefalinger om videre hjelp utfra dine behov. 
  

Det finnes også selvhjelpsgrupper som du kan benytte deg av.

Nyttige sider:
Kontaktinformasjon

Fant du det du lette etter?