Informasjon til ansatte:

Telefon- og videomøter og videokonsultasjon

Telefonmøter​

Norsk helsenett

 • Hvis du har et virtuelt møterom for video, så kan det benyttes til rene telefonmøter
 • Antall deltagere på telefon kan være inntil 100, men det anbefales ikke over 50 på vanlig innringning
 • Send ut til alle deltagere telefonnummeret vist under og møteromsnummeret (6 siffer)
  • Telefon: 77 60 21 00 + møterom-ID #
 • Ved flere enn 50 og inntil 600 (maks) deltagere anbefales at flesteparten blir med via nettleser på adressen join.nhn.no på PC, nettbrett eller telefon. Velg da «Voice» knappen og IKKE «video».

Telenor mobilt bedriftsnett (MBN) 

 • Telefonkonferanse via appeen «Telenor mobilt bedriftsnett (MBN)»
 • Kan også brukes når du skal hente inn deltakere (en og en) direkte i en samtale
 • Kan også brukes for å kalle inn til telefonmøter
  • 1. Åpne Telenor MBN
  • 2. Meny
  • 3. Telefonmøte
 • Deltakere får SMS med telefonnummer og PIN-kode

 


Videomøter

Skype for Business

 • Anbefales for administrative møter med flere deltakere
  • Dekker behovet for utvidet funksjonalitet (eksempelvis tale gjennom PC, chat og deling av presentasjoner)
 • Anbefales ikke til rene videomøter
 • Kan benyttes til videomøter knyttet opp mot videomøterom i Norsk helsenett (NHN)
  • Krever installasjon av S4B med såkalt federering

Skype for Business: Videomøterom

 • Med Skype for Business kan du ha direkte kontakt med kollegaer og delta i møter
 • Merk at Skype for Business ikke skal brukes til samtaler og møter der du må ta hensyn til pasientsikkerhet og personvern
 • Innkalling til møtet gjøres fra Outlook
  • Egen knapp i verktøylinjen "Nytt Skype-møte"
 • Alle parter ringer inn til Skype-møtet via
  • PC: Skype–lenken i møteinnkallingen
  • Telefon: Telefon + konferanse-ID #
   (begge oppgitt i innkallingen)

Veiledninger

Merk: Skype er ikke sikkerhetsgodkjent for sensitiv informasjon.

Bruk av Skype på mobil

Veiledning for bruk av Skype på mobil

 


Videomøter via Norsk helsenett

 • Godkjent for sensitiv informasjon
 • Videomøter via videomøterom kan kommuniseres med andre som benytter NHN-løsninger, videomøterom og virtuelle møterom
 • Deltagelse fra PC, telefon og nettbrett via https://join.nhn.no inn til videomøterom og virtuelle møterom

Norsk helsenett: Videomøte i virtuelt møterom

I innkallingen oppgis nummer til virtuelt møteromsnummer (en til mange)

 • Møteleder skaffer/velger virtuelt møterom egnet for møtet
 • I innkallingen oppgis nummer til virtuelt møterom
 • Alle parter ringer inn virtuelt møterom via:
  • Videomøteromsutstyr
  • Fra PC, nettbrett eller telefon via nettleser: https://join.nhn.no
  • Fra PC, nettbrett eller telefon via Cisco Meeting App (CMA)
  • Fra telefon (bare som deltager med lyd): Telefon: 77 60 21 00 + møterom-ID #
 • Se veiledning for nærmere beskrivelse

 


Ved problemer

 1. Les først og fremst veileder
 2. Spør en kollega
 3. Kontakt VK-ressursteam på e-post:
  SIHFPBVMRessursteam@sykehuset-innlandet.no
 4. Ring Sykehuspartner


E-læringskurs i Læringsportalen


Fant du det du lette etter?