Besøkstider / visittider

Her finner du oversikt over besøkstider / visittider ved våre sykehus. Vis hensyn og vent med å komme på besøk hvis du selv er syk, for eksempel har luftveissymptomer eller omgangssyke.

Sykehuset i Elverum

De fleste avdelingene ved sykehuset i Elverum har åpen besøkstid.

Avdelinger på sykehuset med egen besøkstid:

Sykehuset i Gjøvik

Generell besøkstid ved sykehuset i Gjøvik:

  • 13.30-19.30 (alle dager)

Avdelinger på sykehuset med egen besøkstid:

Sykehuset i Hamar

De fleste avdelingene ved sykehuset i Hamar har åpen besøkstid

Avdelinger på sykehuset med egen besøkstid:

Sykehuset i Lillehammer

Generell besøkstid ved sykehuset i Lillehammer:

  • 13.30-14.30 (alle dager)
  • 18.30-19.30 (hverdager)
  • 19.00-20.00 (lørdag og søndag)

Avdelinger på sykehuset med egen besøkstid:

Sykehuset på Tynset

Generell besøkstid ved sykehuset på Tynset:

  • 15.00-15.30 (alle dager)
  • 19.00-20.00 (alle dager)

Avdelinger på sykehuset med egen besøkstid:

Reinsvoll

Sykehuset på Reinsvoll har åpen besøkstid.

Sanderud

Sykehuset på Sanderud har åpen besøkstid.


Informasjon om besøksrestriksjoner knyttet til koronavirus
Fant du det du lette etter?