HELSENORGE

Covid-19-smitte ved sykehuset i Elverum

Det er påvist ett tilfelle av covid-19-smitte i en personellgruppe i en avdeling ved Sykehuset i Elverum. Tre pasienter er satt i hjemmekarantene og en er isolert i avdelingen. Åtte ansatte er satt i karantene.

Personen utviklet symptomer og ble testet for covid-19. Prøvesvarene forelå sent onsdag kveld og vedkommende er satt i isolasjon. Det ble umiddelbart satt i gang et arbeid for å kartlegge hvem vedkommende har vært i kontakt med og smittesporing ble igangsatt. For å redusere risiko for smittespredning er åtte ansatte ved sykehuset satt i karantene.

På grunn av strenge smittevernrutiner er det liten risiko for at de fire pasientene har vært direkte eksponert for smitte, men for sikkerhets skyld blir de fulgt opp for å kartlegge mulig smittespredning.