HELSENORGE

Dugnad for rask rekruttering av 180 helseassistenter

Sykehusene i Norge må være forberedt på økt smitte i befolkningen og mange innleggelser på sykehus. Sykehuset Innlandet (SI) har i samarbeid med NAV og Høgskolen i Innlandet (HINN) utarbeidet et opplæringstilbud for avdelingsassistenter som kan rekrutteres til arbeid på sykehusene ved en ny fase i pandemien. Målet er å etablere en vikarpool med opp mot 180 personer i løpet av september.

I august gikk det ut et brev fra NAV til om lag 5.000 arbeidsledige i Innlandet, med informasjon om opplæringstilbudet.

– Vi har fått veldig bra respons på dette tilbudet, og måtte opprette venteliste for dem som ikke kom med på de første fire opplæringsløpene. Vi vurderer fortløpende om vi skal etablere flere slike opplæringsløp nå utover. Selve opplæringen gis av Høgskolen i Innlandet i nært samarbeid med Sykehuset Innlandet. Her er det gode muligheter til å bli kjent med arbeidsoppgaver i sykehussektoren, og kanskje også få en fot innenfor en sektor med stort rekrutteringsbehov, sier konstituert direktør Hans Petter Emilsen i NAV Innlandet.

Han oppfordrer alle som er arbeidsledige om å vurdere muligheten for å delta.

– Nå i september skal det gjennomføres fire opplæringsløp med 45 deltakere hver.  Målet er at SI skal ha god tilgang til assistenter over hele fylket før en eventuell koronatopp slår innover oss i oktober, sier han.

Mange ulike arbeidsoppgaver

Det er behov for arbeidskraft som kan utføre mange ulike arbeidsoppgaver.

– Vi har behov for personell som kan bistå i sykehusavdelinger ved å gå syke- og hjelpepleiere til hånde i pasientnært arbeid. Deltakerne vil få opplæring i alt fra hygiene og smittevernsrutiner til skylleromsarbeid og hjerte- og lungeredning. Det er mange sykehus i Innlandet, og det kan bli behov for ekstra personell ved alle sykehusene, sier direktør for medisin og helsefag, Ellen Henriette Pettersen hos Sykehuset Innlandet. 

Digital og praktisk opplæring

Opplæringen har et omfang på fem dager, med en teoretisk nettbasert del som går over fire dager, og en avsluttende praktisk dag.

– Dette er et praktisk rettet tilbud, hvor første del av opplæringen skjer i form av selvstudier med en kombinasjon av tekster, video og oppgaver.
På opplæringens femte og siste dag er det en fysisk samling på Terningen arena i Elverum. På denne samlingen vil det bli praktiske demonstrasjoner og øvelser i lokaler som er utstyrt som et sykehus. Dette for å kunne gi praktisk rettet opplæring i virkelighetsnære omgivelser og med riktige smittevernhensyn, forklarer Hans Petter Emilsen i NAV. 

Viktig dugnad

Høgskolen i Innlandet (HINN) har lang erfaring med å utvikle nettbaserte studier innen etter- og videreutdanning for store grupper.

– Senter for livslang læring ved HINN bistår mange offentlige og private aktører i utvikling og gjennomføring av nettbasert etter- og videreutdanning, gjerne i kombinasjon med fysiske samlinger, som i dette tilfelle. Høgskolen har også i lengre tid hatt et faglig, strategisk samarbeid med NAV og har høstet svært gode erfaringer fra dette. Vi bistår gjerne med vår kompetanse i i denne viktige dugnaden, sier prorektor for samfunnskontakt ved Høgskolen i Innlandet, Jens Uwe Korten.