HELSENORGE

Endringer i Sykehuset Innlandet som følge av utbrudd i Nordre Follo kommune

Som følge av utbruddet av den britiske virusmutasjonen i Nordre Follo kommune tar Sykehuset Innlandet nye smittevernhensyn for å bidra til å stanse utbruddet.

​Tiltakene som Sykehuset Innlandet iverksetter:

Øyeblikkelig hjelp – til innleggelse

 • Øyeblikkelig hjelp går som normalt for alle pasienter.
 • Øyeblikkelig hjelp-pasienter med bosted i kommunene under vil bli mottatt og behandlet som pasienter med mistenkt smitte. Det vil si at man følger smittevernregimet for pasienter med koronasmitte til negativ test foreligger.
  • Asker
  • Aurskog-Høland
  • Bærum
  • Drammen
  • Enebakk
  • Frogn
  • Horten
  • Indre Østfold
  • Lier
  • Lillestrøm
  • Lunner
  • Lørenskog
  • Marker
  • Moss 
  • Nesodden
  • Nittedal
  • Nordre Follo
  • Oslo
  • Rakkestad
  • Rælingen
  • Råde
  • Skiptvedt
  • Vestby
  • Våler
  • Ås

Planlagt (elektiv) behandling, innleggelser, poliklinikktimer og dagkirurgi

 • For pasienter bosatt i Nordre Follo kommune vil konsultasjoner gjennomføres digitalt eller utsettes. Pasienter som vil kunne få en dårligere prognose uten utredning og behandling, som ved for eksempel kreft, skal likevel møte til avtalt time. Pasienter innenfor psykisk helsevern og rusbehandling samt barn og unge vil også bli prioritert.
 • Planlagt behandling opprettholdes på et tilnærmet normalt nivå for pasienter bosatt i de andre aktuelle kommunene. Der det er mulig bør konsultasjoner gjennomføres på telefon eller video.
 • Pasienter med bosted i kommunene over kan i tillegg bli bedt om å ta test for koronasmitte.

Medarbeidere og studenter

 • Medarbeidere bosatt i Nordre Follo kommune må holde seg hjemme og følge nasjonale og kommunale råd. Unntak for kritisk personell vil bli vurdert individuelt.
 • Medarbeidere bosatt i øvrige kommuner nevnt over møter på jobb som normalt. Medarbeidere fra disse kommunene vil ha skjerpet krav til bruk av munnbind og testing kan bli vurdert.
 • Alle medarbeidere fra de nevnte kommunene som kan ha hjemmekontor, skal ha hjemmekontor.
 • Følg helsemyndighetenes råd og unngå alle reiser som ikke er strengt nødvendig til og fra de berørte kommunene.

Besøkende og ledsagere fra de berørte kommunene

 • Besøksforbud i sykehuset innføres med unntakene for
  • kritisk syke eller døende pasienter.
  • Barn, unge og pasienter der det er helt nødvendig kan ha med 1 ledsager.
  • Fødende fra Nordre Follo kommune kan ha med ledsager under fødsel, men ikke under barseloppholdet etter fødsel.

Besøksforbudet på sykehuset på Gjøvik og Solås

 • Opprettholdes og gjelder besøkende fra alle kommuner.

De ekstra smitteverntiltakene vil kunne føre til at noen pasienter får utsatt timen sin på kort varsel. Dette gjelder pasienter fra alle kommuner, og vi ber pasienter med time i sykehuset være forberedt på å bli oppringt.

Situasjonen er fortsatt uoversiktlig og det kan komme nye endringer med kort varsel. Som med andre smittevernstiltak er det gjort vurderinger av det forholdsmessige mellom effekt på smittespredning og andre konsekvenser.