HELSENORGE

EU-prosjekt på 70 millioner kroner til Sykehuset Innlandet

Sammen med samarbeidspartnere i Canada, Nederland, Danmark og Hellas har Sykehuset Innlandet fått tilslag på en søknad til EU om midler for et prosjekt som skal bidra til utvikling av digitale løsninger som gjør at eldre kan få bo hjemme. Forskningssenter for Aldersrelatert Funksjonssvikt og Sykdom (AFS) ved Sykehuset Innlandet er koordinator for prosjektet og skal lede arbeidet.

Prosjektet SMILE (SMart Inclusive Living Environments) skal gjennomføres i et samarbeid mellom forskere og industrien. Kimen til prosjektet ble sådd da helse- og omsorgsminister Bent Høie i januar 2018 reiste på besøk til Canada for å lære om helsenæringen der. I Canada møtte han helsenæringsmiljøet på Hamilton Health Sciences i Ontario som samme sommer gjorde en gjenvisitt til Norge der de blant annet møtte administrerende direktør i Sykehuset Innlandet, Alice Beathe Andersgaard, på SIM Innlandet på Sanderud. 

– Prosjektet blir viktig for å realisere den utviklingsretningen som er ønsket for helsetjenesten generelt, og det nye målbildet til Sykehuset Innlandet og et nytt helsetjenestesystem i Innlandet spesielt. Målet er å videreutvikle smarte elektroniske løsninger som gjør at eldre personer kan leve aktive liv hjemme mest mulig uavhengig av hjelp fra helsetjenesten, sier forskningsleder Sverre Bergh ved AFS.

I tillegg til å utvikle, skal prosjektet også teste ut og forske på forskjellige digitale elektroniske hjelpemidler. En av disse hjelpemidlene (The Digital Care Facilitator) skal elektronisk samle inn data om pasientens helse og dataene skal brukes for å gi råd når det gjelder behandling, omsorg og oppfølging. Videre skal prosjektet utvikle elektroniske løsninger for overføring og formidling av data mellom pasient og helsevesen, og forskjellige helse-apper som kan registrere symptomer og utvikling av pasientens sykdommer.

I siste del av prosjektet skal disse løsningene testes ut på tre forskjellige grupper:

  • pasienter med kroniske lungesykdommer
  • pasienter med demens
  • pasienter som følges opp etter operasjoner

SMILE starter opp i januar 2021 og varer i tre år. Hele prosjektet har et budsjett på om lag 70 millioner norske kroner, der Sykehuset Innlandet som koordinator vil ha et budsjett på seks til sju millioner kroner. Forskningsleder Sverre Bergh ved AFS er prosjektkoordinator, mens søknaden er utarbeidet av innovasjonsrådgiver Egil Utheim ved Sykehuset Innlandet sammen med Johanna Lane ved Norway Health Tech.

– Samarbeidet med de norske prosjektpartnerne Norway Health Tech, Sintef og Tellu har vært avgjørende, og uten bistanden fra Forskningsrådet med støtte til å skrive søknad samt assistanse fra Nederlandske PNO til å kvalitetssikre søknaden, hadde vi ikke lykkes med denne søknaden, sier Bergh.

Når denne nyhetssaken publiseres er det bekreftet finansiering fra europeisk side, og bekreftelse fra kanadisk side ventes om noen dager.


Se flere nettsaker om fremtidens pasientbehandling på Helse Sør-Øst sin temaside