HELSENORGE

Vekst og helse i Oppland

Vekst og helse i Oppland (VHOPP) er et forskningsprosjekt der vi undersøker hvordan helse, vekst og trivsel i barne- og ungdomsårene påvirker helsen gjennom oppveksten og senere i livet. 

Ba​​​kgrunn

Studien har fulgt barn i Oppland som begynte på skolen i 2007. Foreldrene fylte ut spørreskjema om barnas helse, vaner og trivsel ved skolestart (1032 svar) og i løpet av 5. trinn (587 svar). 

Etter samtykke fra foreldre har vi i tillegg hentet inn mål for høyde og vekt fra helsestasjon og skolehelsetjeneste.
Vi har fått opplysninger om lengde og vekt på 951 av barna i 3. trinn og 1002 av barna i 5. trinn. 

I 2007 inviterte vi også familier som hadde overvektige barn i kommunene nær Gjøvik og Lillehammer til å delta i et program for å forebygge senere overvekt. Barna som var involvert er fulgt opp gjennom fem år i et eget delprosjekt.

Foreløpige resultater​​

Psykisk helse før skolestart​

11 prosent av barna hadde symptomer på emosjonelle eller atferdsmes​sige vansker før skolestart (publikasjon nummer 1).

​​Resultater k​nyttet til søvn​​

  • 5.-klassingene legger seg i gjennomsnitt klokka 21.20 og står opp klokka 07.06.
  • 14 prosent av barna har hatt søvnvansker en eller annen periode i livet.
  • 7 prosent hadde fortsatt søvnvansker i 5. trinn.
  • Det vanligste søvnproblemet var vansker med å sovne om kvelden.
  • 24 prosent av foreldrene mente at barnet deres får for lite søvn (publikasjon nummer 2).

Økt for​​ekomst av overvekt og fedme

Forekomsten av overvekt og fedme økte gjennom oppveksten. ​​Da barna begynte på skolen var 16 prosent overvektige. Andelen økte til 21 prosent i 3. og 8. trinn.​

Hva skjer videre i prosjektet?

Våren 2015 ble barna veid og målt for siste gang på ungdomsskolen. Når deltagerne er fylt 16 år, må de selv gi tillatelse til at vi fortsatt kan bevare opplysningene om dem. Vi har derfor spurt hver enkelt om vi kan få beholde opplysningen på en slik måte at de fortsatt kan knyttes til personen, og om vi kan få lov til å henvende oss til ungdommene igjen senere.  

Når ungdommene er 17-18 år gamle ønsker vi å invitere de til en ny spørreundersøkelse om helse, vaner og trivsel. Jo lenger vi kan følge de, jo mer får vi vite om sammenhenger mellom påvirkning tidlig i livet og senere helse og vansker. Slik kunnskap kan bidra til at vi finner forebyggende og helsefremmende tiltak som kan settes inn allerede i barneårene.

Om prosjektet 

Prosjektet utgår fra Barne- og ungdomsavdelingen ved SI Lillehammer og ledes av professor dr.med. Trond Markestad og førsteamanuensis PhD, dr.med. Mads N. Holten-Andersen. 

Tre forskere jobber med å innhente nye opplysninger. De jobber også med analyse og publisering av opplysninger vi allerede har. Det er legene Jacob Holter Grundt, Hilde Mjell Donkor og Asborg Sine Aanstad Bjertnæs som står for dette arbeidet. 

Sykepleierne Anne Berit Sundby og Ragnhild Gunstad ved Barne- og ungdomsavdelingen på SI Lillehammer og helsesøstrene i Oppland har hjulpet til med å innhente og dokumentere opplysninger. 

Prosjektet finansieres gjennom offentlige forskningsmidler. 


Publikasjoner

1. Elgen SK, Leversen KT, Grundt JH, Hurum J, Sundby AB, Elgen IB, Markestad T.
Mental health at 5 years among children born extremely preterm: a national population-based study. Eur Child Adolesc Psychiatry. 2012 Oct;21(10):583-9. (Sammenligner for tidlig fødte barn i Norge med barna fra Oppland.)

2. Stangenes KM, Fevang SK, Grundt JH, Donkor HM, Markestad T, Hysing M, Elgen IB, Bjorvatn B.
Sleep problems through childhood and current sleep habits in children born extremely premature A Norwegian national population based study. Sendt tidsskrift. (Sammenligner for tidlig fødte barn i Norge med barna fra Oppland.)

3. Donkor HM, Grundt JH, Juliussen PB, Eide GE, Hurum J, Berknes R, Markestad t..
Underweight, overweight and obesity at five years of age – social and somatic determinants. Sendt tidsskrift.

4. Bjertnæs AS, Grundt JH, Donkor HM, Juliusson PB, Vaktskjold A, Markestad T, Holten-Andersen MN. Birthweight is associated with body mass index at 8 years of age. Under utarbeidelse.

 
  

Fant du det du lette etter?