For forskere

Forskningsnyheter

 • 22.06.2020
  - Personer med demens har lav livskvalitet

  Helsepersonell ved sykehjem mener at personer med alvorlig demens har svært lav helserelatert livskvalitet og vurderer tilstanden som verre enn å være død. Det kommer frem i en forskningsrapport utgitt av Forskningssenter for Aldersrelatert...

 • 05.06.2020
  Begrenset utlysning av forskningsmidler for høst 2020

  På grunn av endringer i prosjekter under gjennomføring, er det ledige midler øremerket forskning i Sykehuset Innlandet for inneværende år. Det er derfor laget en begrenset utlysning for høst 2020.

 • 06.05.2020
  Anna Belfrage disputerer

  Tidligere stipendiat ved Nasjonal kompetansetjeneste ROP, Anna Belfrage, forsvarer torsdag 7. mai sin doktorgrad. Disputasen vil skje digitalt på grunn av den pågående situasjonen med koronavirus.

 • 29.04.2020
  Disputerer digitalt

  Torsdag er det mulig å følge seksjonsoverlege ved barneavdelingen ved sykehuset på Elverum, Leif Bjarte Rolfsjord, sin disputas digitalt. Han er blant de første i historien som disputerer digitalt, via programmet Zoom.

 • 31.03.2020
  Ekstraordinær idékonkurranse fra Inven2

  I forbindelse med det pågående utbruddet av koronavirus, arrangerer Inven2 en ekstraordinær idékonkurranse.

 • 02.03.2020
  Anette Huuse Farmen disputerer

  Seksjonsoverlege ved Nevrologisk avdeling på Lillehammer, Anette Huuse Farmen, forsvarer 5. mars sin doktorgradsavhandling om graviditet og epilepsi.

 • 24.02.2020
  Utlysning av forskningsmidler for 2021

  Sykehuset Innlandet utlyser midler til forskning for prosjekter med oppstart i 2021. Søknadsfrist er 15. mai 2020 klokka 15.00.

 • 20.12.2019
  Søknader om støtte til tjenesteinnovasjon i Helse Sør-Øst

  Helse Sør-Øst har avsatt inntil 15 millioner til innovasjonsprosjekter som har som mål å fremme utvikling av tjenestene.

 • 19.12.2019
  Forskningsmidler for 2020 - begrenset utlysning

  Det foreligger nå en begrenset utlysning der det er mulig å søke midler til avslutning av ph.d.-prosjekt, ekstra driftsmidler i pågående prosjekt, forprosjekt og avslutning eller publisering fra annet forskningsprosjekt.

 • 30.10.2019
  Hanne Kilen Stuen disputerer

  Stipendiat ved Nasjonal kompetansetjeneste for samtidig rusmisbruk og psykisk lidelse Hanne Kilen Stuen disputerer 1. november for sin doktorgrad.

 • 29.10.2019
  Økt kvalitet i ECT-behandling

  Ved hjelp av avansert spillteknologi har Sykehuset Innlandet utviklet et VR-basert opplæringsprogram for helsepersonell i bruk av elektrokonvulsiv terapi. Målet er bedre kvalitet på behandlingen og økt pasientsikkerhet.

 • 18.09.2019
  Eva Brekke disputerer

  Psykologspesialist Eva Brekke, tilknyttet FACT-teamet ved DPS Gjøvik og Nasjonal kompetansetjeneste for samtidig rusmisbruk og psykisk lidelse, disputerer 3. oktober for sin doktorgrad.

 • 15.08.2019
  Gia Deyab disputerer

  Bioingeniør Gia Deyab ved avdeling for medisinsk biokjemi i Sykehuset Innlandet forsvarer 16. august sin doktorgradsavhandling.

 • 03.06.2019
  Alka Rani Goyal disputerer

  Alka Rani Goyal forsvarer 6. juni sin doktorgrad på angst hos eldre sykehjemsbeboere med demens. Goyal har vært stipendiat ved Forskningssenter for aldersrelatert funksjonssvikt og sykdom i Sykehuset Innlandet og er nå ansatt ved OsloMet.

 • 22.05.2019
  Ny behandlingsmodell gir mindre uro

  Forskere ved Sykehuset Innlandet har utviklet en modell for å utrede, tolke og sette inn tiltak for personer med demens som har atferdsmessige eller psykologiske symptomer. Modellen kan erstatte bruk av medikamenter for å bedre disse symptomene.

 • 13.05.2019
  Bjørn Lichtwarck disputerer

  Lege ved Alderspsykiatrisk avdeling og Forskningssenter for Aldersrelatert Funksjonssvikt og Sykdom (AFS) vedi Sykehuset Innlandet, Bjørn Lichtwarck, forsvarer 13. mai sin doktorgradsavhandling.

 • 24.04.2019
  Eirik Aunan disputerer

  Overlege ved kirurgisk avdeling på Lillehammer, Eirik Aunan, forsvarer 26. april sin doktorgradsavhandling på knekirirugi.

 • 26.03.2019
  Irene Røen disputerer

  Irene Røen forsvarer torsdag 28. mars sin doktorgrad om personsentrert omsorg og livskvalitet i sykehjem.

 • 19.03.2019
  Utlysning av forskningsmidler for 2020

  Sykehuset Innlandet utlyser midler til forskning for prosjekter med oppstart i 2020. Søknadsfrist er 15. mai 2019 klokka 15.00.

 • 28.01.2019
  Ingrid Nyborg disputerer

  Spesialergoterapeut ved sykehuset på Gjøvik, Ingrid Nyborg, disputerer 1. februar for sin doktorgrad om brukermedvirkning blant eldre sykehuspasienter og deres pårørende.

 • 25.01.2019
  Utlysning av midler til klinisk behandlingsforskning

  Nasjonalt program for klinisk behandlingsforskning i spesialisthelsetjenesten (KLINBEFORSK) utlyser 125 millioner kroner til nasjonale multisenterstudier med søknadsfrist 30. april 2019.

 • 11.12.2018
  Randi Brendbekken disputerer

  Seksjonsoverlege ved avdeling for Fysikalsk medisin og Rehabilitering på Ottestad, Randi Brendbekken, disputerer 11. desember for sin doktorgrad.

 • 20.11.2018
  Hanna Lovise Sargénius disputerer

  Stipendiat Hanna Lovise Sargénius ved Forskningssenter for aldersrelatert funksjonssvikt og sykdom på Sanderud forsvarer 23. november sin doktorgradsavhandling om mental kapasitet hos pasienter med sykelig overvekt.

 • 16.10.2018
  Martin Aasbrenn disputerer

  Lege ved sykehuset på Gjøvik, Martin Aasbrenn, disputerer 19. oktober for sin doktorgrad om irritabel tarm-syndrom blant pasienter med sykelig overvekt.

 • 17.04.2018
  Anne Vifladt disputerer

  Sykepleier og universitetslektor Anne Vifladt disputerer ved NTNU for sitt doktorgradsarbeid om hva som påvirker helsepersonells oppfatning av pasientsikkerhetskulturen.

 • 07.02.2018
  Hedret av kongen

  Professor Geir Selbæk ved alderspykiatrisk forskningssenter på Sanderud er tildelt Nasjonalforeningen for folkehelsens Demensforskningspris for 2018. Prisen ble overrakt av Hans Majestet Kongen.

 • 24.10.2017
  Bedre individuell kreftbehandling

  Overlege Bjørg Sjøblom disputerer fredag 27. oktober for sin doktorgrad om hvilken betydning skjelettmuskulatur har for overlevelse og bivirkninger av cellegiftbehandling. Sjøblom er overlege i onkologi på Avdeling for kreftbehandling ved O...

 • 06.10.2017
  Samarbeider om doktorgradsutdanning

  Sykehuset Innlandet og Høgskolen i Innlandet (HINN) har inngått en avtale om å jobbe for å få på plass et nytt doktorgradsprogram i Innlandet.

 • 22.08.2017
  Forsker på aktiv alderdom

  Forskere ved NTNU Gjøvik og Sykehuset Innlandet vil øke innsikten i eldres helse og livssituasjon når de samarbeider om landets første NORSE-studie. Hvordan vi kan få en aktiv alderdom, er blant svarene de søker i en omfattende undersøkelse...

 • 08.06.2017
  Mors brusvaner påvirker fødselsvekt

  Lege og stipendiat Jacob Holter Grundt disputerer torsdag 15. juni for sin doktorgrad på forhold som påvirker vekst og vekt i fosterlivet og de første leveårene, og risiko for overvekt og fedme hos barn. Disputasen holdes i Auditoriet på SI Lillehammer.

 • 02.05.2017
  Åndelig og eksistensiell omsorg handler om å trøste

  Førstelektor Kirsten Tornøe, tilknyttet Lovisenberg diakonale høgskole og Religionspsykologisk senter ved Sykehuset Innlandet, disputerer 5. mai for sitt doktorgradsarbeid på sykepleiere...

 • 16.02.2017
  Deprimerte eldre får ulik behandling

  Bare halvparten av behandlinger av depresjon hos eldre er i tråd med kunnskapsbaserte anbefalinger. Det er konklusjonen i doktorgradsarbeidet til avdelingsoverlege Eivind Aakhus ved Avdeling for alderspsykiatri i Sykehuset Innlandet.

 • 19.01.2017
  Tom Borza disputerer

  Overlege Tom Borza ved Alderspsykiatrisk forskningssenter i Sykehuset Innlandet disputerer 27. januar ved Universitetet i Oslo for sitt doktorgradsarbeid om forløpet av depresjon og symptomer på depresjon hos eldre.

 • 05.01.2017
  Reidun Sandvik disputerer

  Sykepleier Reidun Sandvik disputerer ved Universitetet i Bergen for sitt doktorgradsarbeid om smertebehandling hos personer med demens. – De har like ofte smertefulle sykdommer som personer uten demens, men har i mindre grad muligheten for...

 • 08.12.2016
  Øistein Hovde disputerer

  Seksjonsoverlege og førsteamanuensis Øistein Hovde disputerer 16. desember i Oslo, for sin doktorgrad om temaet dødelighet og kreftutvikling hos pasienter med tarmsykdommene ulcerøs colitt og Crohns sykdom.

 • 06.12.2016
  Eget ortopedisk kvalitetsregister

  – Hva er kvalitet, og hvordan kan vi best måle kvaliteten? Ved kirurgisk avdeling på Lillehammer vil ortopedene forsøke å finne svar i et eget nyopprettet kvalitetsregister.

 • 21.11.2016
  Bjørg Simonsen disputerer

  Sykepleiere har en helt sentral rolle i den praktiske legemiddelhåndteringen både i sykehus og i kommunehelsetjenesten, men har de god nok kompetanse på området? Det er hovedspørsmålet når avdelingssjef for kvalitet og pasientsikkerhet i Sy...

 • 20.10.2016
  Bjørn Stensrud disputerer

  Hvordan opplever pasienter tvungent psykisk helsevern uten døgnopphold i institusjon? Hvordan opplever pårørende tilbudet, og hvordan løser helsepersonell oppgaven? Det er spørsmål Bjørn Stensrud har stilt seg i sitt doktorgradsarbeid.

Fant du det du lette etter?