For forskere

​Oppdragsforskning

Les om oppdragsforskning

Oppstart av forskningsprosjekt

Les om oppstart av forskningsprosjekt

Stipendsatser

Doktorgradsstipend

Samlet doktorgradsstipendsats er kr 699 388 (uten spesialitet) / kr 721 624 (med spesialitet) per år. Dette er årslønn + 50 000 kroner i generell driftsstøtte + sosiale utgifter. Årslønn er da kr 473 100 (uten spesialitet) / kr 489 300 (med spesialitet).

Postdoktorstipend

Samlet doktorgradsstipendsats er kr 800 001 (uten spesialitet) / kr 828 415 (med spesialitet) per år. Dette er årslønn + kr 50 000 i generell driftsstøtte + sosiale utgifter. Årslønn er da kr 546 400 (uten spesialitet) / kr 567 100 (med spesialitet).

Annen forskerlønn

Annen forskerlønn vil kunne gjelde lønn for forskere over en kortere periode. Denne beregnes basert på satsene ovenfor, som er en andel av et årsverk. Man skal bruke satsen som svarer til den aktuelle forskers kompetanse (med eller uten doktorgrad).

Lønn til støttepersonale

Lønn til støttepersonale kan også innvilges og skal dokumenteres ved reelle lønnsutgifter.

Økonomisk oppfølging

Tildeling av midler

Sykehuset Innlandet benytter fastsatte stipendsatser både ved intern og ekstern finansiering av prosjekter. Der det er tildelt generelle driftsmidler er det opp til forsker, sammen med prosjektleder/veileder, å benytte disse til dekning av diverse utgifter i forbindelse med prosjektet, som programvare, reise, konferanser og så videre.  Alle utgifter må dokumenteres. Større innkjøp, som pc, må avklares med Forskningsavdelingen på forhånd.

Opprettelse av driftsprosjektnummer

Alle forskningsprosjekter som mottar intern eller ekstern finansiering, blir tildelt et driftsprosjektnummer. Det identifiserer prosjektet i Sykehuset Innlandets ulike administrative systemer. Alle utgifter i prosjektet (både lønn og driftsutgifter) skal føres på driftsprosjektet.

Månedlig regnskapsrapport

Det er viktig at forsker og prosjektleder holder oversikt over økonomien i prosjektet. Forskningsavdelingen sender ut månedlig regnskapsrapport til prosjektene. Forsker og prosjektleder må sjekke rapporten for sitt prosjekt og snarest melde fra om eventuelle feilføringer.

Innkjøp

Alle innkjøp av varer skal skje gjennom foretakets elektroniske bestillingsverktøy. Da vil leveringsadresse, kontering, bestillerens navn og så videre automatisk komme fram på bestillingsordren. 

Vær oppmerksom på følgende:

  • Kjøp/bestilling av litteratur foretas av bibliotektjenesten
  • Bestilling av datautstyr gjøres ved eget skjema til Sykehuspartner

Faktura

Det elektroniske regnskapssystemet Basware benyttes for attestasjon og anvisning av fakturaer. Forskningsavdelingen behandler fakturaene og har dialog med forskere om dette.

Reiseregninger

Forskerens/stipendiatens reiseregninger registreres i Personalportalen av forsker, og sendes til godkjenning.

Slik fyller du ut skjemaet:
I feltet Organisasjon velges en av følgende 
0303 Forskning - SI prosjekter
9305 Forskning - Eksternt finansierte prosjekter

Velg forskningsdirektør eller forskningsrådgiver som godkjenner.
Husk også å fylle inn prosjektnummer i feltet Overstyr kontering.
Krever reisen bilag, må det lastes opp en kopi i skjemaet​​.

Vitenskapelig publisering

Les om vitenskapelig publisering

IKT forskerstøtte

IKT forskerstøtte tilbyr IKT-støtte til forsknings- og kvalitetssikringsprosjekter.​

Les om IKT forskerstøtte

Teleform-tjenester

Alderspsykiatrisk forskningssenter tilbyr Teleform-tjenester til ulike studier/prosjekter.

Les mer om Teleform-tjenester

Oppsett og trykk av postere

  • Postere som representerer Sykehuset Innlandet skal settes opp i henhold til foretakets grafiske profil.
  • Tekst (Word-fil), figurer (opprinnelig format) og format sendes på e-post til kontaktperson.
  • Du må beregne tid til korrektur og trykking, anslagsvis to uker før leveringsfrist. Avtal dette nærmere ved levering av materialet. 
  • Oppsett av poster er kostnadsfritt for den enkelte. Det betales kun for trykking av poster.​
  • Kontaktperson
    Britt.Haugen@sykehuset-innlandet.no

Regional forskningsstøtte

Alle forskere i Helse Sør-Øst kan benytte seg av tilbud gjennom regional forskningsstøtte ved Oslo universitetssykehus.

Les mer om regional forskningsstøtte

Fant du det du lette etter?
Tilbakemeldingen vil ikke bli besvart. Ikke send personlig informasjon, for eksempel epost, telefonnummer eller personnummer.