Gjennomføre

Underveis i et forskningsprosjekt er det ulike formaliteter og godkjenninger som må på plass.  Her har vi samlet administrative rutiner og veiledninger som sikrer at forskning ved Sykehuset Innlandet gjennomføres forsvarlig og i tråd med lovgivningen.

Databehandling

Ønsker du flere opplysninger om innhenting, lagring og behandling av data, kontakt personvernombudet.

 

Innhenting av data


Datafangst
Vi bistår forskere med datafangst. Verktøyet vi bruker heter Checkbox, og brukes til elektroniske spørreundersøkelser eller scoringsskjemaer.

Fyll ut skjemaet og vi kontakter deg for et kartleggingsmøte og hjelp til oppsett av spørreundersøkelsen.

 

Lagring av data

Pasientdata skal lagres etter bestemte retningslinjer.
Vi bistår med sikker lagring av data eller rådgivning rundt dette.

Bestiling av lagringsplass gjøres i samråd med forskerstøtte.

Bearbeiding av data

Behandling av data skjer i henhold til godkjent behandlingsgrunnlag.  Hvor eller hvordan dataene skal behandles, er beskrevet i godkjenningen fra personvernombudet.  Det er ikke lov å behandle personopplysninger (sensitive og ikke sensitive) uten godkjent behandlingsgrunnlag.

SPSS
Sykehuset Innlandet har felleslisenser til statistikkprogrammet SPSS. Som forsker betaler du ikke noe ekstra for dette.

NVIVO
NVIVO er et system for å administrere og analysere kvalitative forskningsdata. Sykehuset Innlandet har ikke lisenser til NVIVO. Ta kontakt med forskningsavdelingen dersom du ønsker programmet.

Stata
Stata er et statistikkprogram som Sykehuset Innlandet ikke har egne lisenser til. Ta kontakt med forskningsavdelingen dersom du ønsker programmet.

Tilganger
For de programmene Sykehuset Innlandet har lisenser til, kan du bestille tilgang via Min Sykehuspartner (kun tilgjengelig på internt nett).


Registrering av prosjekt

 

Cristin er et felles system for registrering og rapportering av forskningsaktiviteter.

 


 

Hjelpemidler

Arbeidsplasser

Forskere kan benytte arbeidsplasser på følgende lokasjoner:

• SI Sanderud
Biblioteket ligger innenfor Servicetorget.
Betjent: Mandag, tirsdag og torsdag

• SI Elverum
Biblioteket ligger ved administrasjonen.
Betjent: Onsdag og fredag

SI Gjøvik
Biblioteket ligger i 1. etasje innenfor Servicetorget.
Betjent: Tirsdag, onsdag og torsdag

• SI Reinsvoll
Biblioteket ligger i 2. etasje i aktivitetsbygget.
Betjent: Mandag og fredag

Balanse forskning og klinikk

Det er anbefalt å gjøre gode avtaler med klinikken/din overordnede som sørger for å frigjøre til forskningsprosjektene.  

Tidsfrist

Et alminnelig forløp for en PhD er tre år, eller seks år på halv tid. Det er flere muligheter for fordeling. Det er viktig at du gjør gode avtaler med universitetet du er tilknyttet.


 

 

 


Les også:

 


 

Fant du det du lette etter?
Tilbakemeldingen vil ikke bli besvart. Ikke send personlig informasjon, for eksempel epost, telefonnummer eller personnummer.