IKT forskerstøtte

Forskningsavdelingen gir støtte til:
- Datainnsamling gjennom elektroniske spørreskjemaer
- Uttrekk og kobling av data fra elektroniske pasientsystemer
- Opprettelse av prosjektområder for lagring av data
- Avidentifisering og anonymisering av data

Prosjekter som ber om støtte må ha nødvendige søknader og godkjenninger​ i orden.​

Datainnsamling

Innsamling av data skjer ved bruk av elektronisk spørreskjema. Ved andre behov kan vi bistå med å utvikle Access-databaser for registrering av data.

Datauttrekk og datakobling

Uthenting av data fra elektroniske pasientsystemer som for eksempel DIPS, Partus eller fra medisinsk teknisk utstyr. Data fra flere ulike kilder kan kobles sammen. Dataene leveres i SPSS- eller Excel-format.

Avidentifisering og anonymisering

Ved behov bidrar vi med avidentifisering og anonymisering av data. Vi har mulighet for å lagre koblingsnøkler på eget område, adskilt fra øvrige data.

Støtte til kvalitative prosjekter

Oppsett av pc uten nettforbindelse, for prosjekter som bearbeider innsamlet lyd- og videomateriale. Data lagres på kryptert harddisk, jamfør ​avidenti​​fisering/anonymisering av data.

Datainnsamling

Innsamling av data ved bruk av elektronisk spørreskjema. Ved andre behov kan vi bistå med å utvikle Access-databaser for registrering av data.

Datauttrekk og datakobling

Uthenting av data fra elektroniske pasientsystemer som for eksempel DIPS, Partus, RIS/PACS og Safirlis. Data fra flere ulike kilder kan kobles sammen. Dataene leveres i SPSS eller Excel-format.

Prosjektområde

Forskningsavdelingen har filservere for lagring av prosjektdata både i sikker og intern sone. For opprettelse må skjema for bestilling av prosjektområde på ​forskningsfilservere fylles ut.

Oversikt over skjemaer


Kontakt

IKT forskerstøtte er en seksjon i Forskningsavdelingen og tilbyr IKT-støtte til forsknings- og kvalitetssikringsprosjekter.​

Ta kontakt på forskning@sykehuset-innlandet.no.Fant du det du lette etter?
Tilbakemeldingen vil ikke bli besvart. Ikke send personlig informasjon, for eksempel epost, telefonnummer eller personnummer.