Oppdragsforskning

Oppdragsforskning er basert på samarbeid mellom Sykehuset Innlandet og legemiddelindustrien. Det omfatter primært kliniske utprøvinger av legemidler.  Det er stor interesse for å inngå nye avtaler om oppdragsforskning.

Om oppdragsforskning:

  • ​Koordinerer alle oppdragsforskningsstudiene i Sykehuset Innlandet.
  • Forhandler kontrakter og forvalter økonomien i studiene.
  • Forespørsler om samarbeid kan rettes til Forskningsavdelingen, eventuelt direkte til en aktuell avdeling/utprøver/studiesykepleier.
        

 

Studiesykepleiere

Forskningsavdelingen har det faglige ansvaret for Sykehuset Innlandets studiesykepleiere. De jobber hovedsakelig med gjennomføring av studier. Det er mulig å leie inn hjelp fra disse til andre forskningsprosjekter enn oppdragsforskning. Ønsker du det, ta kontakt med Forskningsavdelingen.

Inven2

Inven2 forvalter Sykehuset Innlandets kliniske oppdragsstudier. De skal styrke, bistå og bidra til klinisk forskning ved alle sykehus i Helse Sør-Øst. De er ansvarlig for å ivareta avtalemessige og økonomiske forhold i kliniske studier som helt eller delvis er finansiert av oppdragsgiver.

Inven2 er en formidler og brobygger mellom oppdragsgiver og forsknings- og sykehusmiljøet. Deres jobb er å:

  • Sikre Sykehuset Innlandets rettigheter i avtalene.
  • Forhandle avtaletekst og betingelser.
  • Koordinere signering av avtaler.
  • Utarbeide budsjettmal tilpasset studiet.
  • Håndtere eventuelle avtaletillegg underveis i studien.

Økonomi

Honoraret fra oppdragsforskning blir fordelt etter interne kontrakter, og overskuddet står på prosjektkonto (160xxx-serien) hos enhet for oppdragsforskning (ansvar 0304) til disposisjon for avdelingen/enheten som har gjennomført forskningen.

Retningslinjer for bruk av forskningsmidler er beskrevet i "Forvaltning av Sykehuset Innlandets forskningsmidler" (finnes i i Kvalitetssystemet).

Prosjektmidler må brukes det året de er opptjent eller de to påfølgende år. Anvisning av midlene på ansvar 0304 foretas av enhet for oppdragsforskning.

Nærmere informasjon om økonomisk oppfølging

Fant du det du lette etter?
Tilbakemeldingen vil ikke bli besvart. Ikke send personlig informasjon, for eksempel epost, telefonnummer eller personnummer.