Oppstart av prosjekt

Du må gjennomføre flere nødvendige prosedyrer i forbindelse med oppstart av et forskningsprosjekt.

Forskningsavdelingen i Sykehuset Innlandet skal registrere og godkjenne alle forskningsprosjekter.

​Registrering av forskningsprosjekt

Alle forsknings- og kvalitetsprosjekter må fylle ut et meldeskjema. Det sendes til Personvernombudet i Sykehuset Innlandet.  

Melding om behandling av personopplysninger i Sykehuset Innlandet

Forskningsprosjektet må meldes til rett godkjenningsinstans, det vil si REK eller NSD. Er du i tvil om prosjektet er helseforskning, helsetjenesteforskning eller kvalitetsstudie, kan du ta en meldeplikttest.

Fyll ut registreringsskjema, legg ved godkjenning og send originale skriv til:

Forskningsavdelingen
Sykehuset Innlandet
​Postboks 104
2381 Brumunddal

Ta kontakt med Forskningsavdelingen om du har spørsmål.

Ekstern prosjektleder

I prosjekter der prosjektleder ikke er ansatt i Sykehuset Innlandet, må det lages en samarbeidsavtale med ekstern prosjektleder.

Avtalen fylles ut, signeres og returneres sammen med registreringsskjemaet.

Helseforskning

En definisjon på helseforskning er:
"Forskning på mennesker, humant biologisk materiale eller helseopplysninger."

Formålet med helseforskning er å fremskaffe ny kunnskap om helse og sykdom.

Ønsker du å drive med helseforskning?
Søknad sendes til Regionale komiteer for medisinsk og helsefaglig forskningsetikk (REK).

Du må registrere deg som bruker hos REK. Der finner du også meldeskjema.

Helsetjenesteforskning

En definisjon på helsetjenesteforsknin​g er:
"Forskning der personopplysninger blir brukt, men faller utenfor REKs mandat om helseforskning."

Formålet med helsetjenesteforskning er samfunnsvitenskapelige formål.

Ønsker du å drive med helsetjenesteforskning?
Søknad sendes til Norsk senter for forskningsdata (NSD). Der finner du også meldeskjema.

Sykehuset Innlandet inngikk avtale med NSD i ​november 2015. NSD gir råd og veiledning i søknadsprosessen.

Kvalitetsstudier

En definisjon på kvalitetsstudier er:
"Intern kvalitetssikring som ønskes publisert."

Formålet med kvalitetsstudi​er er å publisere funn fra intern kvalitetssikring eksternt og å forbedre pasientbehandling (for eksempel forbedring av diagnostisering eller behandling).

Slik publisering forutsetter som regel informert samtykke, og er meldepliktig hos REK eller NSD.

For mer informasjon, mal for samtykke og meldeskjema, se nettsider hos REK eller NSD​.​

Studenter​

Bachelor- eller masterstudenter som skal melde inn et prosjekt​ ​kan benytte forenklet meldeskjema. Det får du tak i her.  

Intern kvalitetssikring

En definisjon på intern kvalitetssikring er:
"Evaluering av helsehjelpen. Kontrollere at diagnostikk, behandling og helsehjelp gir forventede resultater og avdekke om kravene til kvalitet er oppfylt."

Et medisinsk kvalitetsregister kan defineres slik:
"En systematisk framstilling av klinisk relevante opplysninger. Registeret kan dokumentere resultater for en avgrenset pasientgruppe."

Formålet med intern kvalitetssikring er å gjøre diagnostisering og behandling bedre.

Intern kvalitetssikring skal være ønsket av ledelsen, og meldes til Forskningsavdelingen og personvernombudet i Sykehuset Innlandet.


Skjemaet Melding om nytt kvalitetssikringsprosjekt finner du her:


Hvis prosjektet forutsetter uttrekk av data fra kliniske systemer, må det sendes  en forespørsel til Forskningsavdelingen.

Skjema for Bestilling av datafangst finner du på lenkene over.


Forskningsavdelingen kontakter deg og avtaler et kartleggingsmøte. Avdelingen kan også hjelpe til med etableringen av prosjektet.

Ta kontakt med IKT forskerstøtteforskning@sykehuset-innlandet.no om du har spørsmål.

Datainnsamling via Checkbox

Skal det benyttes elektroniske spørreundersøkelser, scoringsskjemaer eller lignende i forsknings- eller kvalitetssikringsprosjektet, må det bestilles.

Vi leverer en ferdig datainnsamlingsløsning med sikker lagring. Resultatene kan leveres i ulike formater og visninger.

Etter at innmeldingsskjemaet er sendt inn, tar Forskningsavdelingen kontakt for mer informasjon.

Bestilling av Checkbox-tjenester gjør du her:Forskningsserver

Forskningsprosjekter skal benytte forskningsserveren for sikker lagring av data.

Når registreringsskjema er fylt ut, og alle godkjenninger er mottatt, sørger Forskningsavdelingen for opprettelse av mappe for prosjektet på forskningsserveren.

Skjema for bestilling av ny mappe eller mappetilgang på forskningsserveren​ finner du her:


Oversikt over skjemaer


Fant du det du lette etter?
Tilbakemeldingen vil ikke bli besvart. Ikke send personlig informasjon, for eksempel epost, telefonnummer eller personnummer.