Helsenorge
Nasjonal rapport fra spesialisthelsetjenesten 2020

Forskning og innovasjon til pasientens beste

På oppdrag av Helse- og omsorgsdepartementet har de fire regionale helseforetakene utarbeidet en rapport om forskning og innovasjon i sykehusene i 2020. Rapporten «Forskning og innovasjon til pasientens beste» presenterer pasientnære forskningsprosjekter fra hele landet.

Rapporten presenterer nøkkeltall for forsking og innovasjon. Den viser blant annet hvor mye penger som går til forsking og innovasjon hvert år, og hvor mange forskingsprosjekter det er i de ulike forskingsområdene.

I tillegg har rapporten oversikt over brukermedvirkning i forskingsprosjekt, tall for vitenskapelige publikasjoner og avlagte doktorgrader.​​​Du kan lese hele rapporten her!​ 
Nasjonale forskningsprosjekter 2020

Fant du det du lette etter?