Forskning og innovasjon til pasientens beste

Nasjonal rapport fra spesialisthelsetjenesten 2019

På oppdrag av Helse- og omsorgsdepartementet har de fire regionale helseforetakene utarbeidet en rapport om forskning og innovasjon i sykehusene i 2019. Rapporten «Forskning og innovasjon til pasientens beste» presenterer pasientnære forskningsprosjekter fra hele landet.

Rapporten presenterer nøkkeltall for forsking og innovasjon. Den viser blant annet hvor mye penger som går til forsking og innovasjon hvert år, og hvor mange forskingsprosjekter det er i de ulike forskingsområdene.

I tillegg har rapporten oversikt over brukermedvirkning i forskingsprosjekt, tall for vitenskapelige publikasjoner og avlagte doktorgrader.Nasjonale forskningsprosjekter 2019

Fant du det du lette etter?