HELSENORGE
Nasjonal rapport fra spesialisthelsetjenesten 2021

Forskning og innovasjon til pasientens beste

På oppdrag fra Helse- og omsorgsdepartementet har de fire regionale helseforetakene utarbeidet en rapport om forskning og innovasjon i sykehusene i 2021. Rapporten «Forskning og innovasjon til pasientens beste» presenterer pasientnære forskningsprosjekter fra hele landet.

Kunnskap om virkningen av koronavaksinering, kunstig intelligens i kreftbehandling og rusavhengiges vei til rusfrihet. I 2021 ble det drevet forskning og innovasjon for mer enn én milliard kroner i spesialisthelsetjenesten landet over. 65 prosent av RHF-enes forskningsmidler ble tildelt kliniske studier.

Forskere og innovatører i helseforetakene arbeider hver dag med å skape resultater til beste for pasienten. Helseforetakene er store kunnskapsorganisasjoner som bringer fram ny forskning og kunnskap til bruk i pasientbehandlingen. De fire regionale helseforetakene presenterer, for niende gang, en rapport med gode prosjekter fra små og store sykehus over hele landet.​

​​​Les hele forskningsrapporten (PDF)​ 
Artikler fra nasjonal forskningsrapport

Fant du det du lette etter?